Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 36 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The root causes of terrorism

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to discuss the root causes of terrorism, which might be political systems and political administration and policies. It debates that without knowing the root cause of terrorism, there will be no plausible solution to the problem. Further, the paper tries to prove that the root causes of terrorism might not be economic, social, ideological or beliefs and religions. The core theme of terrorism can be injustice that is product of the political system and its activities. Therefore, the political system and decision-making are the root cause of terrorism. In short, this means that any suggestions to solve the problem of terrorism will not be successful unless they address the political system.

Özet İngilizce :

Yazının amacı, terörizmin temel nedenlerini tartısmaktır. Bu nedenler, siyasal sistemler ile siyasal yönetim ve politikalar olabilir. Đleri sürülen görüs, terörizmin temel nedenleri bilinmeden, soruna makul bir çözüm bulunamayacağıdır. Buna ek olarak yazıda terörizmin temel nedenlerinin ekonomik, tuplumsal, ideolojik veya dinsel/inançsal olmayabileceği de kanıtlanmaya çalısılmıstır. Terörizmin ana teması, siyasal sistem ve eylemlerin ürünü olan adaletsizlik olabilir. Dolayısiyle terörizmin temel nedenleri arastırılırken önce siyasal sistem ve siyasal karar alma süreçleri incelenmelidir. Kısaca, terörizm sorununu çözmeyi amaçlayan öneriler, siyasal sistemin kendisine yönelmedikçe basarılı olamayacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :