Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 35 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of multiple performance criteria usage on the just in time production and total quality management implementation levels: findings from turkey

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
321
DOI :
Özet Türkçe :

This article examines the effect of the multiple performance criteria usage on Just in Time Production (JIT) and Total Quality Management (TQM) implementation levels. Earlier studies have highlighted that JIT and TQM implementation levels play a major role in the success of organizational performance. Therefore the aim of this study was to determine the significant Balanced Scorecard (BSC) perspectives that may affect JIT and TQM using Logit regression analysis. The analysis process was executed on a sample of 117 industrial organizations from the top 500 large-scale industrial organizations of Turkey for 2004. Binary logistic regression models were estimated for the stated sample. Regression estimates showed that the two perspectives of “internal business” and “customer” enhanced the JIT implementation level in organizations. In addition, four perspectives, “innovation and learning”, “customer”, “sales” and “financial”, were found to be significant in influencing the TQM implementation level in organizations. Finally, to the best of our knowledge, this study is the first empirical study that investigates the relationships between JIT, TQM and multiple performance measurement concepts.

Özet İngilizce :

Bu makale çoklu performans kıstası kullanımının Tam Zamanında Üretim (TZÜ) ve Toplam Kalite Yönetimi (TKY) üzerindeki etkisini incelemektedir. Daha önceki çalısmalar TZÜ ve TKY uygulama düzeylerinin örgüt performansının basarısı üzerinde büyük bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bu nedenle, bu çalısmanın amacı Logit regresyon analizini kullanarak TZÜ ve TKY’yi etkileyebilecek anlamlı Dengeli Ölçüm Kartı (DÖK) perspektiflerinin belirlenmesidir. Analiz süreci Türkiye’nin 2004’de en üstteki 500 büyük ölçekli endüstri örgütünden 117 endüsti örgütü örneklemi üzerinde uygulanmıstır. Belirtilen örneklem için ikili lojistik regresyon modelleri tahmin edilmistir. Regresyon tahminleri örgütlerde iki perspektifin, firma içi ve müsteri perspektiflerinin TZÜ kullanım düzeyini arttırdığını göstermistir. İlave olarak, dört perspektifin, yenilik ve öğrenme, müsteri, satıs ve finansal perspektiflerinin örgütlerdeki TKY uygulama düzeyini etkilemede önemli olduğu bulunmustur. Sonuç olarak, bildiğimiz kadarıyla bu çalısma TZÜ, TKY ve çoklu performans ölçüm kavramları arasındaki iliskileri arastıran ilk deneysel çalısmadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :