Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 34 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Surveillance and the transformation of public sphere in the ottoman empire

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

This article aims to historicize the transformation of the public sphere in the late Ottoman Empire as an unintended consequence of the surveillance practices of the state. This transformation is explained with reference to two crucial large scale processes: state-making and capitalism. It takes the police and policing practices of the state as an arena within which the struggle over the control of the public sphere was waged. By analyzing those practices especially in relation to two different social groups - vagrants and workers- the article aims to show how the penetration of the state into the daily lives of the people and the intrusion of capitalism into the relations in the work place effect the transformation of what is “private” and what is “public”. The story of this transformation in the Ottoman Empire is the story of the dissolution of the traditional social control systems, such as guilds, neighborhood and family.

Özet İngilizce :

Bu makale geç Osmanlı İmparatorluğu’nda kamusal alanın dönüsümünü, devletin gözetleme pratiklerinin niyet edilmemis sonuçları olarak tarihsellestirmeye çalısmaktadır. Bu dönüsüm, esas olarak iki büyük süreçle ilintilendirilerek açıklanmıstır: Devlet insası ve kapitalizm. Makale, polis ve polislik pratiklerini kamusal alanın denetlenmesi mücadelesinin yapıldığı temel alanlar olarak almaktadır. Bu pratikleri özellikle iki toplumsal grup – “serseriler” ve isçiler – üzerindeki uygulamalarına referansla inceleyen makale, bir yandan devletin gündelik hayata nüfuzunun, bir yandan da kapitalizmin çalısma alanlarına müdahalesinin “özel” ve “kamusal” alanların dönüsümüne olan etkisini göstermeyi amaçlamaktadır. Bu dönüsümün Osmanlı İmparatorluğundaki hikayesi, loncalar, mahalle ve aile gibi geleneksel toplumsal denetim sistemlerinin çözülüsünün hikayesidir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :