Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 35 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Search and determinants of job search intensity in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

There are a few numbers of studies on job search behavior of unemployed individuals in the developing countries. The purpose of the present study is to examine the personal, household and labor market characteristics on the job search intensity of Turkish unemployed individuals. For this aim we use individual data obtained from the Household Labor Force Surveys of 2000 and 2001. The analyses are carried out for the full data as well as by considering residence dimension. The results indicate that urban residents are more likely to search more intensively than rural residents. It is also observed that females search less intensively than males. Increases in education level seem to increase the job search intensity. There is an inverse-U shaped relation between age and job search intensity. While living in the most developed regions of Turkey, i.e. Marmara and Aegean increase the intensity of job search, living in the least developed regions of East and South-East Anatolia decline the job search intensity. Increases in unemployment rate increase the job search intensity, but increases in the level of GDP declines the job search intensity. Further, there is an inverse-U shaped relation between population density and job-search intensity.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İssizlerin is arama davranısı hakkında gelismekte olan ülkeler üzerine literatürde az sayıda çalısma bulunmaktadır. Bu çalısmanın amacı, bireye ve yasadığı haneye, ve de isgücü piyasasına ait özelliklerin Türkiye’deki issizlerin is-arama sıklığı veya yoğunluğu üzerine olan etkilerini incelemektir. Bu amaçla, Hanehalkı İsgücü Anketi 2000 ve 2001 yılı ham verileri kullanılmıs ve analizler hem tüm veri hem de kır-kent ayırımı gözetilerek yapılmıstır. Çalısmanın bulgularına göre kentsel alanlarda yasayanlar kırsal alanlara göre daha yoğun is aramaktadırlar. Ayrıca, kadınlar erkeklere göre daha az yoğun is aramaktadırlar. Ayrıca, eğitim düzeyi arttıkça is arama yoğunluğu artmaktadır. Çalısmanın, bir diğer bulgusu ise, yas ile is arama yoğunluğu arasında ters-U iliskisi olmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin daha gelismis bölgelerinde (Marmara ve Ege Bölgeleri) yasamak is arama yoğunluğunu artırırken, az gelismis yerlerde yasamak (Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri) is arama yoğunluğunu azaltmaktadır. İssizlik oranındaki artıs is arama yoğunluğunu artırırken, GSMH seviyesindeki artıs is arama yoğunluğunu azaltmaktadır. Son olarak, nüfus yoğunluğu ile is arama sıklığı arasında ters-U iliskisi vardır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :