Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Public expenditure and productivity puzzle: the case of northern cyprus

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1, Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Since 1974, Northern Cyprus has experienced very low productivity and very slow economic growth, which has further been declining in recent years. In searching for the causes of this poor economic performance emphasis is placed on the lack of investment in infrastructure and education. The present study intends to investigate the hypothesis that “the poor economic performance of Northern Cyprus is due to low levels of investment in infrastructure and education”. In establishing the relationship between output and publicly provided inputs, we specify various Cobb-Douglas production functions by using aggregated and disaggregated time series data on public capital for the period of 1977-1998. Also, recently developed econometric techniques, such as cointegration and the error correction mechanism are used to test the validity of the data. Results indicate that both the long run and short run elasticities of GNP with respect to infrastructure and human capitals are very low and in most cases statistically insignificant. This implies that Northern Cyprus’s poor economic performance in the past is not due to low investments in infrastructure and education, and that further investments in these sectors would not perform a miracle for the economy.

Özet İngilizce :

1974’ten günümüze kadar Kuzey Kıbrıs’ta çok düşük bir üretkenlik artışı ve çok yavaş seyreden bir kalkınma hızı gerçekleşmiştir. Bu durum son yıllarda daha da kötüleşmiştir. Kötü ekonomik performansın nedenleri araştırıldığında, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin Kuzey Kıbrıs’ın varoluşundan günümüze kadarki dönemde gerçekleşen altyapı yatırımları ve eğitim harcamalarının yetersiz oluşu nedenlerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, “Kuzey Kıbrıs’ın kötü ekonomik performansının düşük alt yapı ve eğitim harcamalarına bağlı olduğu” hipotezini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, 1977–1998 dönemini kapsayan kamu sermayesi ile ilgili bütüncül (aggregated) ve bölüntülenmiş (disaggregated) zaman serisi verileri kullanılarak bir dizi Cobb-Douglas üretim fonksiyonu belirlenmektedir. Verilerin geçerliliği, ekonometrik eşbütünleşim (cointegration) ve hata düzeltme (error correction) yöntemleri ile test edilmektedir. Uzun dönem ve kısa dönem esnekliklerine bakıldığında, GSMH ile altyapı ve GSMH ile beşeri sermaye arasındaki ilişkinin hem çok küçük, hem de çoğu kez istatistiki olarak anlamsız olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda Kuzey Kıbrıs’ın geçmiş dönemlerdeki kötü ekonomik performansının düşük altyapı ve eğitim yatırımlarına bağlı olmadığı görülmekle beraber ileride bu sektörlere yapılacak ek yatırımların da kötü ekonomik performansın ortadan kalkmasına mucizevi bir katkıda bulunmayacağı anlaşılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :