Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 32 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

On energy imports and short-term prospects of the turkish economy: a cge analysis

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü1, Devlet Planlama Teşkilatı2
Görüntülenme :
295
DOI :
Özet Türkçe :

This paper develops a multi-sectoral computable general equilibrium (CGE) model of the Turkish economy, calibrated to 2003 base-year data to scan 2003-2008. The model treats the energy sector independently as in Celasun (1986), who presented an influential, multi-sector computable general equilibrium (CGE) model of the Turkish economy. The data set used in this paper, captures the energy-sector items that are the most relevant in the energy-import bill of the Turkish economy. Utilizing the data set and the model constructed, the paper presents the results of two experiments. The first experiment simulates an environment where the recent increases in the energy price levels continue into the near future. The second experiment limits the amount of foreign capital inflows, while keeping the increase in the world energy prices. The results illustrate the importance of the energy sector in production activities of the model economy and the significance of the availability of foreign savings that soften the negative effects of the rising energy prices on the economy.

Özet İngilizce :

Bu makalede, Türkiye ekonomisi için çok sektörlü bir hesaplanabilir genel denge (HGD) modeli gelistirilmektedir. Model 2003 temel yılına kalibre edilmis ve 2003-2008 dönemini taramaktadır. Celasun’da (1986) olduğu gibi, burada da enerji sektörü bağımsız olarak modellenmektedir. Bu makalede kullanılan veri seti, Türkiye’nin enerji ithalatında öne çıkan enerji sektörü kalemlerini yakalamakta, veriler ve olusturulan model, iki deney için kullanılmaktadır. İlk deneyde, petrol fiyatlarında son dönemde gözlenen artıs yakın geleceğe uzatılmaktadır. İkinci deneyde, bu durum korunmakta ve Türkiye’ye giren yabancı tasarruflarda bir azalma öngörülmektedir. Elde edilen sonuçlar, hem enerji sektörünün üretim faaliyetlerindeki baskın öneminin altını çizmekte, hem de yabancı sermaye girislerinin, petroldeki fiyat artıslarının olumsuz etkilerini azaltan rolünü ortaya koymaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :