Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 32 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Observations on extending the definition of human capital as a source for explaining regional differentials in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sussex Üniversitesi Coğrafya Bölümü1
Görüntülenme :
243
DOI :
Özet Türkçe :

This paper aims to analyze regional per capita income differentials in Turkey and the role of regional human capital differences in explaining these differentials. After a brief summary of evolution of per capita income differences among 64 provinces over the period 1980-2000, the paper captures a detailed account of human capital not only in terms of education but also with regard to innovation / learning and entrepreneurship. The findings showed that provinces indicated a differential growth pattern depending on their initial per capita income gaps from the national average and the education dimension of human capital is the basic factor behind this differential growth pattern. Based on this finding, which contradicts with the usual arguments in the literature emphasizing the role of innovation, learning and entrepreneurship, some discussions are made on the methodology used.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma 1980-2000 yılları arasında Türkiye’de bölgelerarası kişi başı gelir farklılıklarını ve bu farklılıklarda insan sermayesinin rolünü incelemektedir. Bu çerçevede çalışma, insan sermayesi kavramını sadece eğitim üzerinden değil, aynı zamanda yenilik, öğrenme ve girişimcilik üzerinden tanımlayarak, bu farklılıkların bölgelerarası kişi başı gelir farklılıklarını ne derece açıkladığını araştırmaktadır. Çalışmanın bulguları incelenen dönemde Türkiye’de bölgelerin büyüme kalıplarının önemli ölçüde farklılaştığını ve insan sermayesinin eğitim boyutunun bu farklılıkları açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı olduğunu, ancak yenilik / öğrenme ve girişimcilik boyutlarınin bu farklılıkları istatistiksel olarak anlamlı açıklamadığını göstermektedir. Yazında yenilik, öğrenme ve girişimciliğin bölgesel gelişmedeki önemini vurgulayan tartışmalarla çelişen bu bulgulara dayanarak, kullanılan yöntem üzerine bazı tartışmalar yapılmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :