Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe eğitiminin işletmelerin taleplerini karşılama düzeyi: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
320
DOI :
Özet Türkçe :

Çevresel Belirleme Teorisi ile ilgili literatürdeki mevcut genel kabul görmüş görüşe göre bir ülkenin muhasebe eğitim sistemi ülkenin içinde bulunduğu çevresel faktörler dikkate alınarak kendi gereksinmelerine cevap verebilecek şekilde oluşturulmalıdır. Her ne kadar gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitim sistemi çoğunlukla gelişmiş ülkelerden transfer edilmiş olması nedeni ile kendi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı literatürde sıkça ileri sürülmekte ise de, gelişmekte olan ülkelerdeki muhasebe eğitiminin ülke şartlarına uygunluğu ile ihtiyaçlarına cevap verme düzeylerinin tespitine yönelik uygulamalı çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma gelişmekte olan ülke konumunda bulunan Türkiye’de yoğun olarak üniversitelerde verilmekte olan muhasebe eğitiminin, bu ülkedeki mevcut işletmelerin gereksinmelerine cevap verip vermediğini analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonuçları Türkiye’deki üniversitelerde verilen muhasebe eğitiminin işletmelerin taleplerini tam olarak karşılar düzeyde olmadığına dair önemli veriler sunmaktadır.

Özet İngilizce :

One of the commonly asserted views in the Environment Determinism Theory literature is that the accounting education system in a country should be shaped by national environmental factors which reflects the needs of the country. Even though accounting education in the developing countries has been questioned on the argument that the accounting education system in the most of these countries is adopted from developing countries and therefore they may not well suit their needs, little empirical work has been undertaken to assess whether prevailing accounting education in these countries suits their peculiar needs. This study aims to examine whether the accounting education provided by universities in Turkey, a developing country, meets the demands of Turkish companies. The results of this study provide strong indication that university accounting education in Turkey does not fully meet the expectations of Turkish companies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :