Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Modelling private manufacturing investment in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Devlet Planlama Teşkilatı1
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

This paper presents an empirical model of private manufacturing investment in Turkey based on a neoclassical model of investment that allows for costly adjustment of capital. Before the resultant error correction model is estimated, the long run effects of public investment on private capital formation are investigated using multivariate cointegration techniques. Our empirical results show that in the long run, private manufacturing investment responds positively to an increase in the manufacturing sector’s real income and negatively to an increase in public investment or cost of capital. The short run dynamics of private investment captured through the ECM suggest that the current period’s public investment has a negative impact on private capital formation, while a positive effect is observed with a lag of one year.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Türkiye özel imalât sanayi yatırım verileri, sermaye stokunda maliyetli uyum süreci varsayımını göz önünde bulunduran bir neoklasik yatırım modeli çerçevesinde incelenmiştir. Kamu yatırımlarının özel sermaye oluşumu üzerindeki uzun dönem etkileri çoklu koentegrasyon metodolojisi kullanılarak araştırılmış, kısa dönem etkileri ise bir “hata düzeltme modeli” oluşturularak incelenmiştir. Ampirik bulgulara göre özel imalât sanayi yatırımları uzun dönemde gelir değişkeni ile pozitif; kamu kesimi sabit sermaye yatırımları ve yatırım maliyetini yansıtan değişkenlerle ise negatif ilişkilidir. Modelin kısa dönem dinamiklerinde özel kesim imalât sanayi yatırımları üzerinde kamu yatırım değişkeninin cari döneme ait büyüklüğünün negatif, bir yıl gecikmeli değerinin ise pozitif etkili olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :