Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2000 , Cilt 27 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kuzey kıbrıs ekonomisinin yapısal analizi ve hızlı büyüme için politika önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
280
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin zaman içerisinde, nasıl bir yapısal dönüşüme uğradığı analiz edilmiş, ve bu yapısal dönüşümün ortalama büyüme hızının düşmesinde önemli bir etken olduğu tezi temelinde, uzun vadede hızlı büyüme sağlayabilecek politikaların neler olabileceği irdelenmeye çalışılmıştır: 90’larda artan ortalama enflasyon oranına paralel olarak ortalama büyüme hızı bir önceki döneme göre ciddî bir düşüş göstermiştir. Ortalama büyüme hızının göreceli olarak düşmüş olduğu bu dönemde imalat sanayiine yapılan yatırımların toplam yatırımlar içindeki payında ve dış ticarete konu olan mal ve hizmetleri üreten sektörlerin GSYİH ve toplam istihdam içindeki paylarında ve toplam yatırımların GSMH’ye oranında ciddî bir düşüş olduğu gösterilerek, yine aynı dönemde ihracatın GSMH içindeki payının ve ortalama yıllık işgücü verimlilik artışı oranının azalmasının ardındaki temel etkenin, bu olumsuz yapısal dönüşüm olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, hızlı büyümenin sağlanabilmesi için ulusal tasarruf ve yatırım oranlarının ve özellikle ihracata yönelik yatırımların toplam içindeki payının artırılmasının ön koşul olduğu tezi temel alınarak bu hedeflere yönelik somut ve uygulanabilir politikaların neler olabileceği irdelenmiştir

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :