Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Bölümü1
Görüntülenme :
262
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu çalışma nitel bir araştırmadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, araştırmacı kamu kurumlarındaki orta ve üst seviye yöneticilerle bir seri yarı yapılı mülakat gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Türk kamu kurumlarından ve mevcut literatürden edinilen bilgilerden de bu çalışmada yararlanılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye'de kamu sektöründe inovasyonun nasıl gerçekleştiğini anlamamızı sağlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, engellerini ve itici güçlerini ortaya koyarak inovasyon yönetimi bağlamında literatüre katkı sağlayan yeni bir model önerilmiştir. Bulgular kamu kurumları, yöneticiler ve hükümet gibi çeşitli kişi ve kuruluşlara fayda sağlayabilir.

Özet İngilizce :

The objective of this research study is to identify innovation process activities, stakeholders of the innovation process, sources, challenges and drivers of innovation in order to understand Turkish Government's innovation policy. For the purpose of this study, researcher has conducted a series of semistructured interviews with top and middle level managers in the governmental organizations. A new framework is proposed that contributes to the literature on innovation management by identifying innovation process, stakeholders, sources, challenges, and drivers of innovation to understand how innovation occurs in services in the public organizations in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :