Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 33 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güçlendirme algılarını etkileyen sosyal yapısal özelliklerin analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı örgütlerin sosyal yapısal özellikleri ve Türkiye’de kamu üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin güçlendirme algıları arasındaki iliskiyi incelemektir. Arastırmanın verileri 13 kamu üniversitesinde görev yapan 403 akademisyenden toplanmıs ve bu akademisyenler tesadüfi olarak belirlenmistir. Verilerin analizinin ilk asamasında sosyal yapısal özelliklerin ve güçlendirme algılarının boyutlarının belirlenmesinde açıklayıcı faktör analizi kullanılmıstır. Analiz sonuçları sosyal yapısal özelliklerin sosyopolitik destek, rol belirsizliği, katılımcı is iklimi, bilgiye erisim ve kaynaklara erisim olmak üzere bes, güçlendirmenin ise anlam-yetkinlik, özerklik ve etki olmak üzere üç faktörde toplandığını göstermektedir. İkinci asamada ise sosyal yapısal özellikler ve güçlendirme algıları arasındaki iliskilerin incelenmesinde çoklu regresyon analizi kullanılmıs ve bilgiye erisimin güçlendirme algılarının en önemli belirleyicisi olduğu tespit edilmistir. Diğer sosyal yapısal özellikler ise güçlendirme algıları üzerinde kısmi etkilere sahiptirler. Arastırma sonuçlarına göre yöneticilerin, akademisyenlerin islerinde kendilerini daha güçlendirilmis hissedebilmeleri için bilgiye erisim imkanlarının artırılması konusuna eğilmeleri gerekmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the relationships between the social structural characteristics of organizations and empowerment perceptions of academicians in Turkish state universities. The research data were collected from 403 academicians in 13 state universities with a self-administered questionnaire. In identifying the research participants, a random selection process was used. During the first phase of data analysis, exploratory factor analysis technique was used to determine the number of dimensions in both social structural characteristics and empowerment perceptions. Factor analysis results showed that social structural characteristics are composed of five factors, sociopolitical support, role ambiguity, participative work climate, access to information, and access to resources whereas empowerment is composed of three factors, meaning-competence, self-determination and impact. At the second phase of data analysis, the relationships between the dimensions of social structural characteristics and empowerment perceptions were analyzed with multiple regression analysis, one of the key findings of which was that access to information is a key determinant of empowerment perceptions. Other dimensions of social structural characteristics have partial impacts on empowerment perceptions. Research results suggest planners to find ways to improve access to information for academicians for them to feel more empowered about their jobs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :