Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 36 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik büyüme ve enflasyon sonuçları bakımından farklı kur rejimleri

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Uşak Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın amacı, farklı kur rejimlerinin makroekonomik performans sonuçlarını enflasyon ve büyüme bağlamında değerlendirmektir. 1975-2004 dönemi ve 97 ülkeyi kapsayan, resmi sınıflandırma ve panel veri analiz yöntemini benimseyen analizin sonuçlarına göre, en iyi enflasyon performansını sabit kur rejimleri ortaya koymaktadır. Farklı gelir grubuna ait ülkelerde analiz sonuçları değismekte; gelir seviyesi arttıkça kur rejimleri arasındaki enflasyon performans farklılığı azalmaktadır. Buna karsılık, farklı kur rejimlerinin büyüme performansları önemli derecede farklılık göstermemektedir.

Özet İngilizce :

Macroeconomic performance of different exchange rate regimes is expected to be an indicator of choosing exchange rate regimes. This study focuses on this indicator; ie, it aims to evaluate macroeconomic performance of exchange rate regimes considering inflation and growth criteria. According to the ampirical results of this study, which uses the data of 97 countries for 1975-2004 period and de jure classification, and which adopts panel data methodology, fixed exchange rate regimes indicate the best inflation performance. The results of the analysis varies in the countries with different income. Accordingly, the more the level of income increases, the less is the difference in inflation performances of Exchange rate regimes. On the other hand, growth performances of exchange rate regimes do not exhibit significant difference.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :