Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 34 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Economic theories of state or ‘economics imperialism’: rent-seeking analysis as an exemplar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
423
DOI :
Özet Türkçe :

‘State’ and ‘market’ are concepts so grossly abused that they have almost lost their heuristic value as analytical categories. They have also come to symbolise not only alternative strategies of capitalist development, but also rival premises upon which hegemonic strategies were to be developed. In the era of neoliberal hegemony, it has been contended that a ‘theory of state’ is required so as to make up for the deficiencies of the mainstream economics. This study focuses on the antinomies of an influential attempt to develop an economic theory of politics, namely, the rent-seeking analysis. It highlights the fact that the concept of the state as a neutral guarantor of contractual relations is no more than a ‘mental construct’, hardly relevant to account for the phenomena in question, but one which would be instrumental in providing the circumstances conducive for the ‘rational economic man’ to operate according to the assumptions of a particular model. This, in turn, indicates the need for conceptual categories to come to terms with ‘collective action’ in ways in which theories premised on individualistic foundations and/or limited by empiricist epistemologies could not provide.

Özet İngilizce :

‘Devlet’ ve ‘piyasa’ o kadar suistimal edilen kavramlardır ki neredeyse analitik kategoriler olarak açıklayıcı değerlerini yitirmislerdir. Ayrıca sadece alternatif kapitalist gelisme stratejilerini değil, üzerinde hegemonya stratejilerinin gelistirildiği rakip öncülleri de sembolize etmeye baslamıslardır. Neoliberal hegemonya döneminde, ana akım iktisadın kusurlarını telafi etmek için bir ‘devlet kuramı’na gereksinim duyulduğu belirtilmistir. Bu çalısma, etkili bir girisimin; iktisadi bir siyaset kuramı, baska bir deyisle, rant kollama analizi gelistirmenin açmazlarına odaklanmaktadır. Bu bağlamda, sözlesme iliskilerinin tarafsız garantörü olarak devlet kavramının, bir ‘zihinsel insa’dan daha fazlası olmadığı gerçeğini vurgulamaktadır; ki bu ‘zihinsel insa’ ele alınan olguların açıklanmasıyla zar zor alakalı olduğu halde tikel bir modelin varsayımlarına göre isleyen ‘rasyonel iktisadi insan’a uygun kosulları sağlamada araçsaldır. Bu durum da, empirisist epistemolojilerin ve/veya bireyselci temellere dayanan kuramların sağlayamadığı sekillerde ‘kollektif eylem’i irdelemek için kavramsal kategorilere ihtiyacı belirtmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :