Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışanların öz liderlik algılamalarının izlenim yönetimi taktikleri kullanımına etkisi: savunma sanayinde bir araştırma

Yazar kurumları :
Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü1, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi2
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

This research aims to investigate the direct effects of employees' self-leadership perceptions and demographic variables on impression management tactics they use. The survey was carried out with employees working in private and public sectors of Defense Industry in Ankara (N=386). The study examines two research questions related to impression management tactics: (a) Might impression management tactics be correlated and affected with the self-leadership perceptions? (b) Is it possible to propose a structural equation model, which represents the influences of self-leadership perceptions on impression management tactics? One of the most important finding in this study is that individuals' self-leadership perceptions have a positive effective role on their use of impression management tactics. Another important finding is that the proposed structural equation model, which explains self-leadership perceptions, have positive and direct effects on impression management tactics. Employees' sectors and education levels emerge as significant characteristics on explaining which impression management tactics used by the employees in terms of demographic variables. In addition, other findings about the variables of the study were discussed.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanmalarına etki eden öz liderlik algılamalarının neler olduğunun ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemi, Ankara İlinde Savunma Sanayinde çalışanlarından (N=386) oluşmaktadır. Elde edilen veriler ile çalışanların öz liderlik algılamalarına göre, kullandıkları izlenim yönetimi taktikleri arasındaki ilişkiler, farklılıklar ve etkiler araştırılmıştır. Elde edilen en önemli bulgu, izlenim yönetimi taktiklerinin kullanılması sürecinde, kişilerin öz liderlik algılamalarının da önemli derecede rol oynadığıdır. Sonuçlar ele alındığında, öz liderlik algılamalarından; kendine hedefler belirleyerek başarılı performans hayal etme, kendi kendine konuşma ve kendini ödüllendirme algılamalarının tümünün, izlenim yönetimi taktiklerinin tamamı ile olumlu ve aynı yönde ilişki içerisinde oldukları, bunlardan kendine hedefler belirleyerek başarılı performans hayal etme ve kendini ödüllendirme algılamalarının ise, beş izlenim yönetimi taktiğinden dördünü anlamlı şekilde yordadıkları bulunmuştur. Ayrıca demografik değişkenlerden çalışanların görev yaptıkları sektör ve eğitim seviyesinin izlenim yönetimi sürecinde hangi taktiklerin kullanımının sıklıkla uygulandığını açıklamada, önemli özellikler olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında, cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve iş yerindeki görev değişkenlerinin, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerinin kullanımında farklılaşmalara yol açtığı görülmüştür. Tüm bu bulgular değerlendirildiğinde, çalışanların izlenim yönetimi taktiklerini kullanma süreçlerinde, öz liderlik algılamalarının oldukça önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :