Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bulanik analitik hiyerarşi prosesi (ahp) yaklaşimi kullanilarak hedef pazarin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü2
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma,hedef pazarın belirlenmesinde hedef pazar seçim stratejilerini değerlendirerek bütün durumlar için en iyi alternatifi seçmeyi hedeflemektedir. Değerlendirmede, seçimde kullanılan stratejilerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarak karşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) tercih edilmiştir. AHP çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir. İkili karşılaştırma yargılarındaki sözel belirsizliği daha iyi ifade etmek amacıyla, bulanık AHP tekniklerinden biri olan Chang'ın Mertebe Analiz Yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada bulanık AHP metodu kullanılarak beyaz eşya sektörü için İç Anadolu bölgesinde pazar seçimi ile ilgili bir uygulama yapılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aims to select the best alternative for all cases by evaluating the selection strategies of target market in determination of target market. In the evaluation, analytical hierarchy process (AHP), which proves determination of the superiority of strategies used in selection and systematically comparison and evaluation of them, is preferred. AHP is a multi-criteria decision making technique. Chang's Extent Analysis Method which is one of the fuzzy AHP approach, has been used to express better the verbal uncertainties on judgments with respect to pairwise comparison. In this study an application with respect to market selection in Central Anatolia for home appliance sector using fuzzy AHP method is performed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :