Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 33 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Benefit-cost analysis of reforming the turkish social insurance institution for the self-employed (bağ-kur)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
242
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to estimate social benefits and social costs associated with a Feldsteinian-type gradual privatization of the Turkish Social Insurance Institute for Self –Employed Persons, “BK”. Based on data provided by the International Labor Organization, financial projections of the institution were made and extended to apply benefitcost model of privatization. Present value of the change in net social benefit was estimated. The effect of privatization on representative individuals has also been quantified. Results indicate that social benefits associated with a privatization alternative exceed the social costs even after adjustments for changes in key parameters that reduce social net benefits. However, privatization affects current representative individuals so negatively that it may constitute a “good political reason” to be against, rather than in favor of, choosing privatization.

Özet İngilizce :

Bu çalısmanın amacı kendi adına çalısanlar sosyal sigortalar kurumunun (Bağ-Kur) Feldstein tipi asamalı özellestirilmesi ile ortaya çıkması muhtemel sosyal fayda ve maliyetleri hesaplamaktır. Özellestirme ile ilgili fayda ve maliyet modelinin uygulanması için İLO’nun sağladığı veriler ile kurumun geleceye dönük finansal projeksiyonları yapılılarak gelistirildi. Net sosyal faydada olusan değisimin bugünkü değeri hesaplandı. Öngörülen özellestirmenin temsili sahıslar üzerindeki etkiler de hesaplandı. Elde edilen sonuçlar özellestirme durumunda sosyal faydaların sosyal maliyetlerden fazla olacağını ortaya koymaktadır. Bu durum yapılan bazı anahtar varsayımları net sosyal faydayı azaltıcı yönde değistirdiğimizde dahi geçerliliğini korumaktadır. Lakin, önerilen özellestirme modeli mevcut temsili kusağı oldukça olumsuz etkilediğinden iyi bir siyasi bahane olusturmakta, ve bu durum özellestirmenin seçilmesinden ziyade aleyhinde bir sonuç olusturabilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :