Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basil bernstein: kültürel üretim ve yeniden üretim sürecinde eğitim, dil ve dil biçimsel farklılıklar üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
419
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Basil Bernstein’ın toplumsal iş bölümünün dikey ve yatay boyutları, yalıtım, sınıflandırma ve çerçevelendirme ilke ve süreçleri, “ses” ve “mesaj” arasındaki ilişki ve farklılık ile toplumdaki farklı grup ve sınıflar tarafından üretilen, meşrulaştılan ve yeniden üretilen “sınırlı” ve “işlek” dilsel biçimlere ilişkin pedagojik kuramının bazı öğelerini sunmaktır. Bernstein’ın temel amacı, eğitim sisteminin sınıfsal doğasını çözümlemek suretiyle, iktidar ve kontrol ilişkilerinin okullaşma süreci içinde nasıl üretildiklerini, meşrulaştırıldıklarını ve yeniden üretildiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Bernstein’ın kuramsal çalışması eğitim süreci boyunca ve bu süreç tarafından yaratılan toplumsal eşitsizliklerin anlaşılmasını sağlayacak önemli çözümleme araçları sunmaktadır. Bernstein’ın kavramsal açıklamalarının pedagojik pratik tarafından dayatılan bir iletişim biçimi ile bu iletişimsel dayatma biçimi tarafından yaratılan bilinç biçimleri arasındaki ilişkilere dair önemli göndergeleri vardır.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to present certain elements of Basil Bernstein’s pedagogical theory as including the vertical and horizontal dimensions of the social division of labour, the principles and processes of insulation, classification and framing, the relationships and differences between what he calls ‘voice’ and ‘message’, the underlying characterisrics of the ‘restricted’ and ‘elaborated’ linguistic codes as produced, legitimized and reproduced by different social groups and classes in the society. Bernstein analyzes the class-based nature of educational system to explicate how the relations of power and control are being produced, legitimized and reproduced throughout the process of schooling. Bernstein’s theoretical work consists of significant analytical tools for one’s understandig of the social inequalities created through and by the process of education. Bernstein’s conceptual explanations have significant implications regarding the relationships between a mode of communication imposed by pedagogic practice and the patterns of consciousness created by this mode of communicative imposition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :