Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 31 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bağımsız dış denetimin muhasebe şeffaflığına etkisi üzerine uygulamalı bir çalışma: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
261
DOI :
Özet Türkçe :

Kıt kaynakların etkin dağıtımında önemli yere sahip olan firmalar tarafından faaliyet raporlar aracılığı ile halka açıklanan ve finansal raporların temelini oluşturan muhasebe bilgileri, rasgele değil çeşitli faktörlerin etkisi altında şekillenir. Gerek literatürdeki çalışmalar ve gerekse ‘aracılık teorisi’ne (agency theory) dayalı teorik tartışmalar, bağımsız denetimin firmalarca açıklanan muhasebe bilgilerini etkileyen faktörlerden biri olabileceğini işaret etmektedir. Ancak, son zamanlarda yaşanan Enron, Vivendi, ve Worldcome vakalarının temel sorumluları arasında denetçilerin gösteriliyor olması, bağımsız denetimin firmalarca açıklanan muhasebe bilgilerine (muhasebe şeffaflığına) etkileri üzerine şüphe uyandırmaktadır. Türk firmaları üzerine yapılan bu uygulamalı çalışmada, bağımsız denetimin firmalarca açıklanan muhasebe bilgileri üzerine etkisi test edilmiştir. Firmaların muhasebe bilgi düzeyi, geliştirilen ‘açıklanan bilgi değerlendirme formu’ ile örnek olarak seçilmiş 122 firmanın ‘faaliyet raporlarında sunulan bilgilere’ dayanarak ve ‘düzeltil-miş iki alternatif yöntemi’ (modified dichotomous approach) kullanılarak oluşturulmuş bir indeks ile ölçülmüş olup bilgi düzeyine bağımsız denetimin etkisi ‘çoklu regresyon modeli’ ile sınanmıştır. Bağımsız denetimin Türk firmalarının yıllık faaliyet raporlarında halka açıkladıkları bilgiler üzerinde önemli sayılan bir düzeyde etkisi olmadığını gösteren bu çalışma sonucu bağımsız denetimin muhasebe şeffaflığına etkisi üzerine birtakım şüpheler uyandırmaktadır.

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :