Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 38 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Asgari ücret istihdamı arttırır mı? 1969-2008 türkiye örneği

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü1, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisat Bölümü2, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü3
Görüntülenme :
601
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma ekonomisi literatüründe asgari ücretin istihdam üzerindeki etkileri son dönemlerde sık tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Standart rekabetçi işgücü piyasası modellerinde asgari ücret uygulamasının istihdam düzeyini negatif etkileyeceği ileri sürülürken, monopsoncu işgücü piyasası modellerinde asgari ücretin istihdam üzerinde anlamsız ya da pozitif etkisinin olacağı ileri sürülmektedir. Teorik anlamdaki bu farklılık uygulamalı çalışmaların önemini de arttırmaktadır. Çalışmamızın amacı, asgari ücret ile istihdam arasındaki söz konusu ilişkileri, Türk imalat sanayi örneği ile 1969-2008 dönemi için Pesaran eşbütünleşme yöntemi, Toda-Yamamato nedensellik analizi ve etki-tepki fonksiyonları kullanarak incelemektir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; i) istihdam ile asgari ücret arasında bir eş-bütünleşme ilişkisi yoktur, ii) Türkiye'deki asgari ücret uygulamaları istihdamdaki değişimin nedeni değildir, iii) asgari ücretteki değişmelere istihdam istatistiksel olarak anlamlı tepkiler vermemektedir.

Özet İngilizce :

Recently, in the labour economics literature, the issue that the effects of minimum wage on employment has been often discussed. While standard competitive labor market models suggest that the effect of minimum wage on employment is negative, the monopsony labor market models introduce insignificant or positive effects of minimum wage on employment. Empirical studies have become more important, due to the difference between these theoretical views. The aim of this study is to research the relationship between employment and minimum wage adjustings through the case of Turkish manufacturing industry over the period of 1969200 using Pesaran cointegration test, Toda amamoto methodology and impulseresponse functions. The main findings of this research are; (i) there is no cointegration between minimum wage and employment (ii) minimum wage does not cause employment changes, (iii) employment does not response statistically significant minimum wage changes in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :