Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 37 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

An alternative market organization: the case of cut flower exchange in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Boğaziçi University, Department of Management1, Boğaziçi University, Department of Political Science and International Relations2
Görüntülenme :
347
DOI :
Özet Türkçe :

Markets have frequently been criticized for their structural bias towards producing inequality. Yet the cut-flower market in Turkey provides the literature, the peasants and consumers with an alternative form of designing markets that introduces democratic participation to the organization of exchange relations. This paper scrutinizes the structure and functioning of the cut-flowers market in Turkey with the purpose of contributing towards a better understanding of how more sustainable and less asymmetrical forms of market exchange can be designed and maintained. Introducing a conversation between new social studies of markets and organization theory, the article calls for going beyond seeing markets as universal institutions of exchange that produce either negative or positive results simply by the virtue of their presence. Markets can foster or impede justice, depending on the form of their organization. Cut flower markets in Turkey present a unique case that illustrates not only the possibility of market design from below but also rethinking the findings of new social studies of markets and organization theory.

Özet İngilizce :

Piyasalar, yapısal olarak eşitsizlik üretme eğilimi taşıdıkları gerekçesiyle sıklıkla eleştirilmişlerdir. Ancak Türkiye'deki kesme çiçek piyasası, yalnız literatüre değil, üretici ve tüketicilere de değişim ilişkilerinin örgütlenmesinde demokratik katılımı öne çıkaran alternatif bir piyasa tasarımı örneği sunmaktadır. Bu makale, Türkiye'deki kesme çiçek piyasasının yapısını ve işleyişini, daha az asimetrik ve daha sürdürülebilir piyasa formlarının nasıl tasarlanacağı ve bu piyasaların işlerliklerinin nasıl sağlanacağı hususlarını daha iyi anlamamıza katkıda bulunmak amacıyla mercek altına almaktadır. Makale, piyasa sosyal çalışmaları ve organizasyon teorisi alanlarında süregiden tartışmaları ilişkilendirerek, piyasaları yalnızca var oluşlarıyla, olumlu ya da olumsuz sonuçlar üreten evrensel değişim kurumları olarak görmenin ötesinde bir yaklaşımın gerekliliğine işaret etmektedir. Piyasalar, nasıl organize edildiklerine bağlı olarak adaleti güçlendirebilir ya da aşındırabilirler. Türkiye'deki kesme çiçek piyasası, yalnız aşağıdan yukarıya piyasa tasarımı imkanını açığa çıkarmakla kalmayıp, piyasa sosyal çalışmaları ve organizasyon teorisinin ilgili bulgularını yeniden düşünmemize de olanak tanıyan az bulunur bir örnek vaka olarak incelenmeyi haketmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :