Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 35 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aggregate demand, employment and equilibrium with marginal productivity: keynesian adjustment in the craft economy

Yazarlar :
Yazar kurumları :
New York New School1
Görüntülenme :
217
DOI :
Özet Türkçe :

Most Post-Keynesians have approached the idea that marginal productivity accounted for the demand for labor with scepticism. None of them have thought that supply and demand for labor determined employment and real wages. All agree that Keynes' approach recast the argument in money rather than real terms. But if the market operates with money wages, how exactly does the real wage adjust to the marginal product? If the real wage adjusts in the labor market, why is full employment not established? When there is unemployment in "equilibrium", why is it so deep and persistent? The argument will be that Keynes was thinking in terms of fluctuations in aggregate demand, and asking how a Marshallian economy would respond. Keynes can be interpreted as demonstrating that a multiplier is consistent with flexible prices based on profit-maximizing under diminishing returns - so that the real wage equals the marginal product of labor. However, the Marshallian perspective has to be amended, as the economy moved towards Mass Production. In this paper, we will first examine the accepted account of the labor market, then go on to Marshallian technology and the price mechanism, showing how the economy would adjust to changes in aggregate demand. Then we will consider the consequences of a movement from a craft technology to Mass Production, and finally we will look at the Keynesian questions in fully developed Mass Production.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Keynes-sonrası iktisat akımında yer alanların çoğu, marjinal emek verimliliğinin emek talebini belirlediği savına kusku ile yaklasmıslardır. Bu yazarlardan hiçbiri emek arz ve talebinin istihdamı ve reel ücretleri belirlediği görüsünü benimsememistir. Hepsinin üzerinde mutabık olduğu husus, Keynes'in analizini reel değiskenler üzerine değil, parasal değiskenler üzerine kurduğudur. İsgücü piyasası nominal ücretlerle isliyorsa, su sorular ortaya çıkacaktır: Reel ücret, marjinal emek verimi ile nasıl uyumlasmaktadır? Eğer reel ücret, isgücü piyasasında uyumlasıyorsa, tam istihdam niye sağlanamamaktadır? "Denge"de issizlik varsa, issizlik niye yüksek oranlı ve kalıcıdır? Keynes ilgisini toplam talepteki dalgalanmalar üzerine yöneltmis ve Marshallgil bir ekonominin bu dalgalanmalara nasıl tepki göstereceğini sorgulamıstı. Keynes'in çıkarsamaları, 'çoğaltan'ın azalan verimler altında kâr azamilestirmesine dayanan esnek fiyatlandırma ile tutarlı olduğu biçiminde yorumlanabilir; böylece reel ücret emeğin marjinal verimi ile esitlenmektedir. Ancak ekonomi yığınsal üretim asamasına yöneldikçe bu analizin altında yatan Marshallgil perspektifin değistirilmesi gerekmektedir. Bu makalede ilkin isgücü piyasaları genel kabul gören varsayımlar altında formüle edilmekte, sonra Marshallgil teknoloji ve fiyat mekanizması kabulleri altında ekonominin toplam talepteki değisikliklere nasıl uyum sağlayacağı gösterilmektedir. Daha sonra zenaat teknolojisinden yığınsal üretime geçisin sonuçları üzerinde durulmakta ve son olarak da tam gelismis yığınsal üretim kosulları altında Keynesgil sorular incelenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :