Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 34 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Abd örneği’nde üçüncü yol: yoksulluğa ve eşitsizliğe yaklaşımı ve yeni sağ ile bir karşılaştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
322
DOI :
Özet Türkçe :

ABD’de Clinton Yönetimi’nce uygulanan üçüncü yol politikalar Keynesçi refah devleti uygulamalarında ve sosyal haklar alanında gerilemelere yol açmıstır. Ancak, bu politikalar çalısma refahı modelinin yerlesmesini ve bireysel sorumluluk vurgusunun artmasını sağlamıstır. Bu çerçevede, üçüncü yol yaklasımda, çalısabilir yoksulların insan sermayelerini arttıracak ve genel olarak kisileri ‘yapabilir kılacak’ bir devlet anlayısı ortaya konmustur. Ayrıca, toplumsal adalet yerine hakkaniyet; gelir esitliği ve minimum gelir güvencesi yerine fırsat esitliği; ve gelirin yeniden dağıtımı yerine de fırsatların yeniden dağıtımı savunulmustur. Bu makalede, üçüncü yol yaklasımın özellikleri ortaya konulduktan sonra, ABD örneğinde Clinton Yönetimi’nce yoksulluk ve esitsizlikle ilgili olarak uygulanan üçüncü yol politikalar gözden geçirilmektedir. Ayrıca, bu iki temel alanda üçüncü yol uygulamaların sonuçları tartısılmakta ve yeni sağ uygulamalarla bir karsılastırması yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

The third way policies implemented by Clinton Administration in the USA furthered the loses in the areas of social rights and Keynesian welfare state. However, these policies helped to establish a model of workfare and to increase amphasis on individual responsibilities. Accordingly, a model of an ‘enabling’ state was presented which would build the human resources of the employable poor and enable individuals in general. In addition, third way policies were erected upon the principles and values of equity rather than social justice; equality of opportunities rather than income equality and a right to minimum income; and redistribution of opportunities rather than income redistibution. In this article, after the presentation of the third way perspective, third way policies on poverty and inequalities in the case of the USA are reviewed. Besides, the consequences of the policies particularly on these two issues are discussed and compared with new right policies.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :