Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 29 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A note on the debt sustainability issue in turkey

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of the paper is to shed light on the composition of the public sector debt stock and, by using the year-end 2002 net public debt stock-to-GNP ratio as the starting point, estimate the primary surplus-to-GNP ratio that will be necessary for the sustainability of the debt stock, using a modified version of the approach suggested by the World Bank (World Bank (2000), “Turkey—Country Economic Memorandum—Structural Reforms for Sustainable Growth, Vol. I and II,” Report No. 20657-TU, Washington, DC, pp. 16-18 and 121-124). The relevant tables for the primary surplus-to-GNP ratio requirements are constructed under different scenarios with respect to the real interest rate, growth rate and the rate of inflation. The second stage consists of estimating the weighted average real interest rate on the current central government debt stock. The debt sustainability issue is then evaluated by comparing the estimated primary surplus-to-GNP ratios required by the targeted primary surplus ratio, taking into consideration the real interest rate on the existing stock.

Özet İngilizce :

Yazının amacı, ilk etapta 2002 sonu itibarıyla kamu borç stoğunun kompozisyonunu borç verene ve enstrüman niteliğine göre irdelemektir. İkinci aşamada bu stoğun sürdürülebilirliği tartışması yer almaktadır. Büyüme hızı, reel faiz ve enflasyon bileşimleri üzerine kurulan çeşitli senaryolar çerçevesinde, ilgili formüller kullanılarak, borcun sürdürülebilmesi için gereken faiz dışı fazla-GSMH oranları hesaplanmış, elde edilen rakamlar hedeflenen oran ile karşılaştırılmak suretiyle borcun hangi koşullarda sürdürülebileceği ortaya konulmuştur. Döviz cinsi ve dövize endeksli borcun toplam kamu borcunun %58’ini oluşturması, borcun sürdürülebilmesinde kur hareketlerini dördüncü bir unsur olarak ortaya çıkarmaktadır. Ancak, bu çalışmada kur hareketlerine yer verilmemiştir. Analiz sonuçları, kamunun borç stoğunun ortalama reel faizi %15’in altında kaldığı sürece, borcun sürdürülebilirliği konusunda sorun yaşanmayacağına işaret etmektedir. Kamunun toplam borç stoğunun reel faiz oranı ağırlıklı ortalama olarak hesaplandığında, 2002 sonu itibarıyla %15’in oldukça altındadır. %15’in altındaki ortalama reel faiz ise hedeflenen %6.5 faiz dışı fazlanın altında bir faiz dışı fazla gereksinimine işaret etmektedir. Mayıs 2001’de başlatılan Güçlü İstikrar Programı’nın ödün verilmeden ciddi bir şekilde uygulanması reel faizlerin düşmesi için ön şarttır. Ancak bu şekilde güven ortamı tesis edilebilecek ve risk primini temsil eden reel faizlerde düşüş sağlanabilecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :