Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ODTÜ Gelişme Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 28 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A maximization model to satisfy the perceived quality in education

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F.1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

The education sector has a special position within the service industry, due to relatively long-term customer loyalty and repurchase behavior. These characteristics increase the importance of perceived and presented quality levels related to customer satisfaction in this sector. The main purpose of this research is to model empirically the relationships between perceived service quality and satisfaction in elementary and secondary education. The fieldwork of the research was conducted in a private school. Factor analysis, regression analysis, and linear programming were used respectively as quantitative analysis. Decision support was provided to the school administrators according to the results obtained from the proposed model.

Özet İngilizce :

Eğitim sektörü hizmet endüstrisinde özel bir yere sahiptir. Zira, nispî olarak uzun süreli müşteri bağlılığı ve tekrar satın alma davranışı yoğun biçimde bu sektörde söz konusudur. Bu özellikler eğitim sektöründe müşteri tatmini ile ilgili algılanan ve sunulan kalite düzeylerinin önemini artırmaktadır. Araştırmanın ana amacı ilköğretimde algılanan hizmet kalitesi ile müşteri tatmini arasındaki ilişkileri deneysel olarak modellemektir. Araştırmanın saha çalışması özel bir okulda gerçekleştirilmiş ve verilerin analizinde faktör analizi, regresyon analizi ve doğrusal programlama ardışık olarak kullanılmıştır. Modelden elde edilen sonuçlar doğrultusunda okul yöneticilerine karar desteği sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :