Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesnevi’de dağ motifi

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
429
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya edebiyatında birçok edebi türe konu olan "dağ" motifi büyük mutasavvuf, âlim ve şair Mevlânâ tarafından da tasavvuf alanında yazdığı büyük eseri Mesnevi‟de çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Mevlânâ bu eserinde "dağ motifini" gerek mitolojik ve dinsel bir unsur olarak gerekse benzetme ve abartı gibi edebi sanatlar vasıtasıyla ele alıp işlemiştir. Bu makalede, Mesnevi‟de yer alan dağ motifleri gruplandırılmış ve eserden alıntılanan örneklerle dikkate sunulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The mountain motif being a subject for a number of literary types in world literature is used in Mathnawi, a great work written in the field of sufism by a great sufist, omniscient and poet Mawlana in verious ways. In this work, Mawlana took "mountain motif" on both as regards mitologic and religious element and by means of literary arts such as resemblance and exeggretion. In this article, mountain motifs situated in the Mathnawi were classified and the examples taken from the work were presented to the attention.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :