Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebu mehâsin ve çağdaşları

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
435
DOI :
Özet Türkçe :

IX./XV. asrın ortasında, Aynî ve Makrizî‟nin vefatından sonra, Mısır tarihçileri arasında Ebu‟l-Mehâsin öncelikli konuma geçti. Tarihçiliğinin ötesinde Memluk devletinde çeşitli görevleri deruhte eden bu şahsın biyografisi, bizlere Memluk dönemi tarihçilerinin nasıl bir ortamda yetiştikleri, tarihçilikteki üslupları, metot ve teknikleri yanında dönemim akademik algılayışını ve tarihçilik tartışmalarını sunacaktır. Mustafa Ziyade‟nin kaleminden IX./XV. asır Memlük tarihçileri için bu minvaldeki çalışması bu bağlamda önemli bir çalışmadır. Biz bu eserin "Ebu‟l-Mehasin ve Çağdaşları" adlı kısmını Türkçeye tercüme ederek, Memlük dönemi tarihçiliği hakkında Türkçe literatüre katkıda bulunmak istedik. Böylece İbni Haldun ile zirveye çıkan IX./XV. asır Müslüman tarihçilerinden birinin biyografisini, dönemin tarihçiliği hakkında uzman olan Mustafa Ziyade‟nin eserinden aktarılmış oldu.

Özet İngilizce :

In the middle of the 9th century of the Hegira /15th century AD, after decease of Aynî and Makrizî, Ebu‟l-Mehasin came to the fore among the Egyptian historians. The biography of Ebu‟l Mehasin who took on various tasks beside his historian identity, gives us information about the nurture environment of historians, their methods in history studies and academic understanding and historiographic debates in the Memluk era. In this manner, Mustafa Ziyade‟s study about the Memluk historians of 9th/15th century is very important. By translating the chapter of this study called "Ebu‟l Mehasin and His Coevals" into Turkish, it is aimed to contribute to literature in Turkish about historiography of Memluk era. In this way, one biography of the Muslim historians, who reached the peaks with the contribution of Ibn Haldun, has been translated from the book of Mustafa Ziyade, who is the master of historiography of the Memluk era.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :