Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Arap şiirinde recezin ortaya çıkışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Recez, Câhiliyye döneminde Arapların savaş meydanlarında, atışmalarda ve günlük hayatta irticalî (doğaçlama) olarak söyledikleri birkaç beyitlik kısa şiire verilen addır. Titreme, kasılma anlamlarına gelen recez, sonraki dönemlerde bir aruz bahri olarak kullanılmıştır. Arap şiirinin başlangıç aşamasını oluşturduğu düşünülen recezin kaynağı secî' (uyaklı düz yazı) dir. Zamanla secî' gelişerek basit ölçülerle receze dönüşmüştür. Recez çoğu zaman şiirden sayılmamış, daha çok bir halk şiiri türü olarak algılandığı için Câhiliyye dönemi ve İslâmî dönem şâirleri receze önem vermemişlerdir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Rajaz is a name that called a few verses commonly used improvisely in some personel feelings and emotions in warfields or daily life. It means tremor or spasm and used like a prosody meter in Islamic periods. The origin of rajaz is saj'(rhymes without meter) and it is considered a starting point for Arabic poetry. By the time, saj' developed and turned into rajaz in simple meters. Mostly it isn't considered like a poem because of closeness to saj'. For that reason the great poets has not attached an importance in pre-Islamic and Islamic periods.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :