Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turkish efl learners’ metaphors with respect to english language coursebooks

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

With the increasing interest in using metaphor as a research tool, metaphor has been more a means of understanding the components of thinking than a part of figurative device. As in other fields, research in the field of language teaching and learning has extensively used metaphors as to develop a better understanding of learners’ beliefs, thoughts, and values about language learning process and its components. In line with this reasoning, the present study searches into EFL learners’ perceptions about the concept of foreign language coursebook by means of metaphors. The participants were 150 EFL learners studying at Cyprus International University. The data were analyzed using the content analysis. The results of the study revealed that for most of the learners, language coursebooks are perceived as a planet, foreign country, secret garden, and space, which indicates uncertainty and enigma experienced by the learners.

Özet İngilizce :

Araştırma aracı olarak kullanımı artan metafor edebi bir sanat olmaktan çok düşünce sistemini anlamakta kullanılmaktadır. Metaforlar kullanımına diğer alanlarda olduğu gibi dil öğretimi ve öğrenimi alanında yapılan çalışmalarda da öğrencilerin dil öğrenme sürecine ilişkin inançlarını, düşüncelerini ve algılarını ortaya çıkarmakta sıkça başvurulmaktadır. Bu araştırmanın amacı yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil ders kitabına ilişkin sahip oldukları algıları metafor aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hazırlık Bölümü’ndeki 150 yabancı dil öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmının yabancı dil kitaplarını gezegen, yabancı ülke, gizli bahçe, ve uzay gibi kavramlar olarak algıladığı görülmüştür.Sonuçlar, yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil ders kitapları hakkında yaşadığı belirsizlik duygusunu ortaya çıkarmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :