Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The interplay between efl high school teachers' beliefs and their instructional practices regarding reading strategies

Yazar kurumları :
Mazandaran University, Babulsar, İRAN1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

Previous research has revealed the influential role of teachers’ beliefs in determining their professional behavior; that is, the ways they plan their lessons, the kinds of decision they make, and the methods they apply in their classrooms. The present study aimed, first, to investigate the construct of teachers’ belief systems about reading strategies among EFL high school teachers, then to explore the degree of discrepancies or consistencies between teachers’ beliefs about reading strategies and their practical teaching activities in the context of English teaching as a foreign language in high schools of Iran, Mazandaran. Based on questionnaire data from 57 teachers, teachers’ beliefs and their self-reported classroom employment of reading strategies were explored. Findings indicated that teachers believe that reading strategies play an important role in reading comprehension and that it is necessary to teach reading strategies in reading classes. The results also revealed that there is inconsistency between teachers' beliefs and their self reported classroom practice.

Özet İngilizce :

Önceki çalışmalar öğretmen inancının, öğretmenlerin profesyonel davranışlarını belirlemedeki önemli etkisini ortaya koymaktadır. Bu davranışlar; öğretmenlerin dersleri planlama biçimleri, aldıkları kararlar ve sınıflarında kullandıkları yöntemlerdir. Bu çalışmada öncelikle İngilizceyi yabancı dil olarak öğreten lise öğretmenlerinin okuma stratejileri bağlamında inanç sistemlerine dair yapıyı araştırmak amaçlanmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin okuma stratejilerine dair inançları ile, İran, Mazandarandaki liselerde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği derslerdeki uygulamalarda yaptıkları öğretim faaliyetleri arasındaki tutarlık ya da tutarsızlık derecesini belirlemek hedeflenmiştir. 57 öğretmenin katıldığı anketten elde edilen bulgulara dayanarak, öğretmenlerin inançları ve kendi aktarımlarıyla, okuma stratejilerine dair sınıf içi uygulamaları belirlenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, öğretmenler okuduğunu anlamada okuma stratejilerinin büyük öneminin olduğuna inanmakta ve dolayısıyla okuma stratejilerinin yine okuma derslerinde öğretilmesinin gerekli olduğunu düşünmektedirler. Sonuçlar ayrıca göstermiştir ki, öğretmenlerin inançları ve sınıf içi uygulamaları arasında tutarsızlık bulunmaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :