Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The interface between efl learners' self-efficacy concerning listening comprehension and listening proficiency

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Kashan1, Kashan2, İRAN3
Görüntülenme :
299
DOI :
Özet Türkçe :

Since the focus of education has shifted from teacher-directed to learner-oriented instruction in recent decades, a growing body of research in the field of EFL/ESL learning involves issues relevant to learners and their individual differences. It should be pointed out that one of the important factors affecting test scores is test takers‟ characteristics. Therefore, the present study concentrated on one of these individual differences; namely self-efficacy. To narrow down the focus of investigation, this study aimed at exploring the role of EFL learner's self-efficacy regarding listening comprehension in their listening test performance. Hence, the main research question addressed by the present study was „Are there any relationships between EFL learners‟ self-efficacy regarding listening comprehension and listening proficiency?‟ A group of 61 freshmen undergraduate learners of English consented to participate in the present study. Data on the learners‟ self-efficacy were collected through an author-designed questionnaire. The listening proficiency was quantified and extracted based on the students‟ answers to a listening test performance titled as 'Listening Diagnostic Pre-test' adopted from paper-based Longman TOEFL(2001, pp.3-6). The results of statistical analyses indicated that listening comprehension self- efficacy was significantly related to listening proficiency.

Özet İngilizce :

Son yıllarda eğitimde odak, öğretmen güdümlü öğretimden öğrenci odaklı öğretime kaydığı için, İngilizce‟nin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi alanındaki araştırmalar öğrenciler ve bireysel farklılıklarını kapsamaya başlamıştır. Test sonuçlarını etkileyen faktörlerden en önemlilerinden birisi öğrenci karakterleridir. Bu sebeple, bu çalışma bireysel farklılıklardan biri olan öz yeterliliğe yoğunlaşmaktadır. Araştırmanın odağını daraltmak amacıyla, bu makale öğrencilerin dinleme-algılamadaki öz yeterliliklerinin test performanslarındaki rolünü incelemeyi amaçlamıştır. Bu sebeple, ana araştırma sorusu şu olmuştur: „İngilizce öğrencilerinin dinleme-algılamadaki öz yeterliliklerinin dinleme becerileriyle bir ilişkisi var mıdır?‟ Çalışmaya 61 üniversite öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin öz yeterlilikleri ile ilgili veri yazarlar tarafından hazırlanan bir anket ile toplanmıştır. Dinleme becerilerinin sayısal ölçümü için Longman TOEFL (2001, pp.3-6) testine verilen cevaplar kullanılmıştır. Analizin sonuçları dinleme-algılamadaki öz yeterliliğin dinleme becerisi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :