Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2008 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of the relationship between learning and teaching strategies on academic achievement

Yazar kurumları :
Hacettepe University, Department of ELT1, Erciyes University, School of Foreign Languages2
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is (1) to identify the strategies used by the students and the teachers in the School of Foreign Languages at Erciyes University, (2) to find out whether there is a difference between the strategies used by the two groups, (3) to investigate the effect of the students’ gender, age and department on their strategy preferences, (4) to see the relationship between the language learning strategies of the learners and their academic success, and (5) to investigate the effect of the relationship between the language learning strategies of the students and language teaching strategies of teachers on the academic achievement of the students. A statistically significant difference was found among all types of strategies used by the learners and the teachers. While the relationship between the compensation strategy and the academic success of the students was statistically significant, the affective strategy was found to have a negative meaningful relation with the academic success of the students. No relationship was found between the other strategies and the learners’ academic success. However, the mostly favoured strategies used by both the students and the teachers were metacognitive strategies and compensation strategies. At the end of the present study some recommendations for foreign language teachers to use these strategies effectively were made.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı (1) Erciyes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler ve görev yapan okutmanların hangi yabancı dil öğrenim ve öğretim stratejilerini kullanıldıklarını belirlemek, (2) iki grup arasında kullanılan stratejiler açısından fark olup olmadığını saptamak, (3) öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri ile yaşları, cinsiyetleri ve bölümleri arasındaki ilişkiyi görmek, (4) öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri ile başarı puanları arasındaki ilişkiyi görmek, ve (5) yabancı dil öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri ile derslerine giren yabancı dil öğretmenlerinin kullandıkları dil öğretme stratejileri arasındaki ilişkinin öğrencilerin akademik başarısına etkisini araştırmaktır. Tüm strateji kullanımları için öğrenciler ve öğretmenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Telafi stratejileri ile başarı arasındaki ilişki pozitif yönde anlamlı çıkarken, duygusal stratejiler ile başarı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş, geri kalan dört strateji ile başarı arasında önemsenecek bir ilişki bulunmamıştır. Ancak, çalışmaya katılan öğrenciler ile öğretmenlerinin en çok tercih edip kullandıkları stratejiler bilişüstü ve telafi stratejileri olarak tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda bu stratejilerin etkin kullanımları için bazı öneriler getirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :