Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of textbooks on elt trainees’ use of pragmalinguistic features

Yazar kurumları :
Uludağ University1
Görüntülenme :
406
DOI :
Özet Türkçe :

As the aims for learning foreign languages change in consequence of globalization, the need for teaching and learning native-like conventions of everyday speech gains importance. However, whether the textbooks used for language teaching provide such information is questionable. Learners' pragmatic knowledge and competence is framed mostly by the information presented in the textbooks. As future foreign language teachers, trainees' use of daily conventions is significant to foresee their tendency to use them in their future occupations. Thus, the current study aims to investigate one of the features of language competence by focusing on the politeness strategies when making requests. In the present study 68 freshmen ELT students were inquired about their politeness strategies. A questionnaire, designed as a discourse completion task, was given to 58 trainees to which they were asked to write an appropriate request to the given 12 situations. The rest of the trainees (10) completed the discourse orally on the same situations during an interview. Eight of the twelve situations were designed according to the Power (P), Social Distance (D), and Rank of Imposition (R) as described by Brown and Levinson (1987). The other four situations were designed to see the effects of contextual factors on users' linguistic preferences. The research results indicate that although the majority of the participants use language forms, appropriately, these are very limited to the information provided in the textbooks and that there are similarities between oral and written responses. Moreover, the results indicate that the participants are not aware of the ways to reduce Face Threatening Acts.

Özet İngilizce :

Globalleşmenin sonucu olarak değişen yabancı dil öğrenme amaçları günlük konuşma dilinin öğretilmesi ve öğrenilmesinin önemini artırmaktadır. Ancak, kullanılan ders kitaplarının ne ölçüde bu tür bilgileri içerdikleri belli değildir. Öğrencilerin edim bilgi ve yeterlikleri çoğunlukla ders kitaplarında verilen bilgilerle sınırlıdır. Geleceğin yabancı dil öğretmenleri olarak, öğretmen adaylarının günlük dili nasıl kullandıklarını öğrenmek, gelecekte bunları öğretmenlik yaparken kullanıp kullanamayacaklarını öngörebilmek açısından önem taşımaktadır. Böylelikle, bu çalışma dil yeterliklerinin özelliklerinden birini, ricada bulunurken kullanılan nezaket stratejilerine odaklanarak araştırmayı hedeflemektedir. İngilizce öğretmenliğinde okuyan 68 birinci sınıf öğretmen adayı nezaket stratejilerini kullanımları açısından araştırmaya katılmıştır. Bu adayların 58'inden söylem tamamlama olarak hazırlanan 12 duruma yazılı olarak ricada bulunmaları istenmiştir. Diğer 10 kişiden ise aynı şeyi karşılıklı görüşmeler sırasında sözlü olarak yapmaları istenmiştir. 12 durumun sekizi Brown ve Levinson (1987) tarafından tanımlanan Güç, Sosyal Mesafe ve Yükün Derecesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Diğer dört durum ise bağlamsal farklılıkların etkisini görebilecek şekilde hazırlanmıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların çoğunluğunun dil formlarını uygun olarak kullanmalarına rağmen bunların ders kitaplarında verilen bilgilerle sınırlı olduğunu ve aynı zamanda sözlü ve yazılı olarak verilen yanıtlarda benzerlikler olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak sonuçlar öğretmen adaylarının imge zedeleyici edimlerden haberdar olmadıklarını göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :