Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of metacognitive strategy training on the listening performance of beginner students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

The objective of this study is to investigate the effect of metacognitive listening strategy training on the listening performance of a group of beginner preparatory school students at a university in Turkey. Two beginner groups, a control group (n: 20) and an experimental group (n: 20), were chosen as the participants of the study. The experimental group received five weeks of metacognitive strategy training embedded into a listening course book, while the other group did not. At the end of the training, a listening test taken from the teacher’s manual of the same course book was administered to both groups. The analysis of the test scores using t-test revealed that the experimental group did statistically better in the test. The implication of the study is that metacognitive strategy training should be incorporated into the regular listening teaching program to help students become more effective listeners.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı bilişötesi dinleme stratejilerine yönelik eğitimin Türkiye’deki bir üniversitede öğrenim gören bir grup başlangıç düzeyi hazırlık öğrencisinin dinleme performansına olan etkisini araştırmaktır. Bu çalışmada 20 kişiden oluşan bir deney ve aynı sayıdaki bir kontrol grubu olmak üzere iki başlangıç düzeyi öğrenci grubu yer almıştır. Deney grubu dinleme derslerindeki ders kitabına dahil edilmiş beş hafta süren bir bilişötesi strateji eğitimi almıştır. Bu eğitimin sonunda, aynı ders kitabının öğretmen elkitabından seçilen bir dinleme sınavı her iki gruba da uygulanmıştır. Sınav sonuçlarının t-test kullanılarak yapılan analizi deney grubunun sınavda istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha iyi sonuç aldığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmadan çıkarılabilecek sonuç öğrencilerin etkin dinleyiciler olmalarına yardımcı olmak için dinleme programlarına bilişötesi strateji eğitiminin dahil edilmesi gerekliliğidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :