Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The contribution of ca to the study of literary dialogue

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Rome \\\"Tor Vergata,Italy1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

This short paper, which is intended for discussion and to generate interest in the relationship between CA and literary dialogue, is based on the general observation that poeticity seems to be a phenomenon of natural talk. Early studies of poetics assumed that language commonly regarded as “literary” was evidence of a “poetic function” (Jakobson 1960) that was specific to literature. There is evidence to suggest, however, that poeticity is an all-embracing aspect of language and not the province of literature alone. This casts doubt on the notion that there is such a phenomenon as “literary” language which can be distinguished from “non-literary”, i.e. ordinary, language. It is suggested here that the existence of poeticity in conversation has consequences for the analysis of dialogue in literature and that CA may have a role to play in this kind of study. To set up this argument, the general area of poetics and conversation will be sketched out in section 1.0 and the relationship between conversation and dialogue in literature discussed in section 2.0. Section 3.0 identifies particular issues which need to be explored further.

Özet İngilizce :

Konuşma Çözümlemesi (KÇ) ve edebi diyalog arasındaki ilişkiye dikkat çekmek için yazılmış olan bu kısa makale, şairliğin doğal konuşmanın bir olgusu olduğu gözlemini temel almaktadır. Yazınbilim alanındaki ilk çalışmalarda “edebi” olarak kabul edilen dilin, edebiyata has olan “yazınsal işlevin” (Jakobson 1960) kanıtı olduğu farzedilmiştir. Ancak, şiir dilinin sadece edebiyatın bir alanı değil dilin her yönünü kapsayan bir alan olduğunu önermek için kanıtlar bulunmaktadır. Bu durumda, edebi olmayan dilden (örneğin günlük dil) ayrı tutulabilecek bir edebi dilin olduğu düşüncesi şüphelidir. Bu çalışmada, konuşmada şiir dilinin varlığının edebiyatta diyalog çözümlemesi ile alakalı olduğu ve KÇ’nin bu alanda bir rolü olabileceği iddia edilmektedir. Bu savı ileri sürmek için, birinci bölümde yazınbilim genel alanı ve konuşma sunulacak ve ikinci bölümde konuşma ile edebiyatta diyaloğun ilişkisi tartışılacaktır. Bölüm 3.0 ilaveten araştırılması gereken belirli konuları saptamaktadır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :