Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Should we use american english to improve students’ listening skills?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk University, School of Foreign Languages1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

This study aims to find out whether or not speakers‟ accents used in educational materials make any difference in the improvement of Turkish elementary EFL learners‟ listening skills. With this aim in mind, 40 students from two classes at Selçuk University were divided into two groups as American English group (n=20) and British English group (n=20). The students in both groups were given the listening parts of the London Test of English (Level 2) both in General American (GA) Accent and in the Received Pronunciation (RP) accent as pre-tests. Following that, the students in American English (AE) group studied the American version of Longman English Interactive Online for 20 hours, and the students in British English (BE) group studied the British version of Longman English Interactive Online for 20 hours. After this on-line instruction period, the students in both groups were given the listening part of the London Test of English in GA and RP accents. The results revealed statistically significant differences in favor of General American accent.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen başlangıç seviyesinde Türk öğrencilerinin dinlediğinin anlama yeteneklerinin gelişiminde eğitimsel materyalinde kullanılan aksanın fark oluşturup oluşturmadığını bulmaktır. Bu amaçla, Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Y.O. hazırlık sınıflarında 40 öğrenci, 20 tanesi Amerikan İngilizcesi ve 20 tanesi de İngiliz İngilizcesi grubu olarak ikiye ayrıldı. Her iki gruptaki öğrencilere London Test of English (LTE) sınavının 2. seviyesinin dinleme bölümleri ön-test olarak hem Genel Amerikan aksanıyla ve hem de İngiliz RP aksanıyla verildi. Ardından, Amerikan İngilizcesi grubundaki öğrenciler 20 saat boyunca Longman English Interactive Online 2 programının Amerikan versiyonunu ve İngiliz İngilizcesi grubundaki grup ise aynı programın İngiliz versiyonun dinleme bölümlerini çalıştılar. Bu çevirim-içi çalışmadan sonra, her iki gruptaki öğrencilere yine LTE 2. seviyesi hem Amerikan hem de İngiliz İngilizcesinde verildi. Sonuçlar, Genel Amerikan aksanı lehine istatiksel olarak anlamlı farklılık ortaya koymuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :