Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Multimodal resources in students’ explanations

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Potsdam, Germany1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years, Content and Language Integrated Learning (CLIL) has received much attention in linguistics and pedagogy. Based on a single case analysis, it will be shown how a detailed sequential analysis of video-recordings of naturally occurring classroom interaction enables us to understand how an explanation can be accomplished collaboratively by participants in a specific language-learning environment like CLIL. Drawing upon Conversation Analysis (CA), Interactional Linguistics (IL), and Multimodal Analysis, the questions addressed are a) what verbal, para-verbal, and non-verbal resources can be used by students to carry out the interactional activity of ‘explaining’? and b) how is the activity sequentially organized and collaboratively achieved by all participants? It will be shown that a sequential, multimodal approach is useful in revealing the subtle resources students deploy to construct meaning, in collaboration with the teacher and fellow students, in the course of an ‘explaining’. It is the cooperation between all participants which helps students accomplish the activity, where language and content problems are displayed through pauses, facial expression, pointing, and gesture, and resolved by fellow students through prompts and additional comments. Taking such findings into account, CLIL teachers should be encouraged to create opportunities for students to make use of various semiotic resources, allowing for the explainer and for the class to collaboratively negotiate subject-related content as well as linguistic form.

Özet İngilizce :

İçerik ve Dil Entegreli Öğrenme (İDEÖ) son yıllarda dilbilim ve eğitim alanlarında oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, bir durum çözümlemesini baz alarak, İDEÖ gibi özel bir dil öğrenim ortamında doğal sınıf etkileşimini içeren video kayıtlarının ayrıntılı ardışık çözümlemesinin katılımcıların işbirlikçi açıklamalarını anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu göstereceğiz. Konuşma Çözümlemesi (KÇ), Etkileşimsel Dilbilim (ED) ve Çok Kipli Çözümleme (ÇKÇ) yöntemlerini kullanarak, şu sorulara odaklanılmıştır: a) Açıklama eyleminde, öğrenciler tarafından hangi sözsel, söz-ötesi, ve sözsüz kaynaklar kullanılmaktadır? Ve b) Aktivite katılımcılar tarafından nasıl ardışık bir şekilde organize edilmekte ve nasıl işbirlikçi bir şekilde tamamlanmaktadır? Bulgular göstermektedir ki ardaşık, çok kipli bir yaklaşım, öğrencilerin (diğer öğrenciler ve öğretmen ile birlikte) açıklama eylemleri esnasında ne gibi kaynaklar kullandıklarını açığa çıkarmak için çok faydalıdır. Aktivitenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan bireyler arasındaki işbirliğidir; ve bu esnada dil ve içerik ile ilgili problemler; duraksamalar, yüz ifadeleri, işaret etme, ve mimikler ile gösterilmekte, ayrıca diğer öğrenciler tarafından istem ve ek yorumlar vasıtası ile çözülmektedir. Bu bulguların ışığında iddia edebiliriz ki, İDEÖ öğretmenleri, çeşitli göstergebilimsel kaynakları kullanmalarına fırsat yaratmaları için öğrencileri teşvik etmelidir, ve böylece hem açıklamaları yapan kişinin hem de tüm sınıfın hem içerik bazlı hem de dilbilgisel yapıları işbirlikçi bir şekilde tartışabilmeleri sağlanmış olacaktır

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :