Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Learning and teaching languages online: a constructivist approach

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul University1
Görüntülenme :
294
DOI :
Özet Türkçe :

The recent advances in technology have necessitated first new approaches and then new methodologies in the area of foreign language learning and thoroughly teaching. The Internet and the virtual learning environments have diversified the opportunities for school teachers, instructional designers as well as learners by varying and broadening the alternatives for learning and teaching of languages. Employing tools and applications, other than classroom and course books, in the learning of foreign languages requires reconsidering the pedagogy, methodology, applications, teacher roles, interaction types, and teaching environment itself. And also multiple selections of channels, through which the teaching materials can be implemented mandate the revision of traditional one way communication between the teachers and the learners. An acknowledgement is brought about by the constructivist approach with its assumptions about learning and knowledge, multiple perspectives and modes of learning and the complexity of learning environments. Constructivist approach is promising at promoting learners’ language and communicative skills as well as at fostering their autonomy, social and interactive skills contributing to their development into more confident, pro-active and responsible individuals by supporting incentives on diverse media in language learning and teaching.

Özet İngilizce :

Teknolojideki son gelişmeler, yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde öncelikle yeni yaklaşımları ve sonrasında da yeni yöntemleri gerekli kılmaktadır. Internet ve sanal öğrenme ortamları, öğretmenler, eğitim tasarımcıları ve öğrenciler için yabancı dil öğrenme ve öğretme seçeneklerini çeşitlendirip genişleterek fırsatları değiştirmektedir. Sınıf ve ders kitapları gibi eğitim araçlarından farklı araç ve uygulamalar kullanmak, eğitimin, yöntemlerin, uygulamaların, öğretmenin görevlerinin, etkileşim şekillerinin ve eğitim ortamının kendisinin sorgulanmasını gerektirmektedir. Eğitim araç gereçlerinin uygulanması için seçilen çokluklu kanallarını öğretmen ve öğrenci arasındaki tek yönlü iletişimin de gözden geçirilmesini gerektirir. Bu sorgulamalara bir karşılık, öğrenme ve bilgi, çoklu görüşler, öğrenme şartları ve öğrenme ortamlarının karmaşıklığı ile ilgili ilkeleri ile oluşturmacı yaklaşım tarafından gelmektedir. Oluşturmacı yaklaşım ayrıca dil öğretiminde çeşitli araçların kullanımını özendirerek öğrenenlerin dil ve iletişim becerilerini desteklemesinde, özerkliğini beslenmesinde, öğrenenlerin toplumsal ve etkileşimsel becerilerine katkıda bulunarak onların daha özgüvenli, proaktif ve sorumluluk sahibi bireyler olmasında da ümit vericidir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :