Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Evaluation of the textbook breeze in terms of the a2 level criteria determined in the european language portfolio

Yazar kurumları :
Ankara University, Ankara, Turkey1
Görüntülenme :
368
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this paper is to evaluate the textbook Breeze published by the Ministry of National Education in terms of the A2 level criteria determined as determined in the European Language Portfolio. To this end, the textbook is firstly analyzed in general in terms of the total number of tasks, their distribution among five skills, communicative approach, learner autonomy, student-centeredness, pair/group work and authentic text use. Then the A2 level descriptors taken from the language biography component of the European Language Portfolio are formed into a checklist and a detailed quantitative analysis and evaluation of the textbook are performed through this checklist. The results of these analyses suggest that the textbook partly meets the A2 level criteria both in quantitative and qualitative sense.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Breeze adlı ders kitabının Avrupa Dil Gelişim Dosyasında tanımlanan A2 düzeyindeki ölçütler açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, ders kitabı öncelikle toplam etkinlik sayısı, bu etkinliklerin becerilere göre dağılımı, iletişimsel yaklaşım, öğrenen özerkliği, öğrenci merkezlilik, ikili çalışma/grup çalışması ve özgün metin kullanımı açıcından genel olarak incelenmiştir. Daha sonra, Avrupa Dil Gelişim Dosyasının dil biyografisi bileşeninden alınan A2 düzeyindeki tanımlayıcılar bir kontrol listesine dönüştürülmüş ve bu kontrol listesi kullanılarak kitabın ayrıntılı incelemesi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Bu analizler yoluyla elde edilen sonuçlar, ders kitabının hem nitel hem nicel anlamda A2 düzeyindeki ölçütleri kısmen karşıladığını göstermektedir

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :