Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2010 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

English education at university level:who is at the centre of the learning process?

Yazar kurumları :
Baskent University,Ankara,TURKEY1
Görüntülenme :
276
DOI :
Özet Türkçe :

This case study investigates: 1) how the English Language Preparatory Education (ELPE) at a Private University in Ankara matches with the learners’ needs, 2) the extent of learner-centred activities to improve learner autonomy, 3) the level of autonomy perceptions of the learners, 4) and its influence on the General Point Averages (GPAs). The study was conducted in the fall of 2009-2010 academic year. Population for the study consisted of 173 learners. The study employed both qualitative and quantitative research techniques to strengthen the design through triangulation. A ‘Learning Needs Scale’ was developed to identify learners’ perceptions in view of appropriateness of the ELPE for their learning needs. The data collected through the scale was supported with semi-structured interviews. An ‘Autonomy Perception Scale’ was developed to measure perceptions of the learners considering their autonomous learning skills. Data through semi-structured observations were also obtained to support the data collected by the scale. Findings indicated that: 1) approximately two thirds of the learners think the ELPE matches with their needs, 2) their perceptions in view of appropriateness of the ELPE for their needs change according to the schools they graduated from, 3) learner-centred activities are not practised effectively in the classes, 4) the level of autonomous skills of the learners is not sufficient to take responsibility for their own learning, 5) there is no correlation between the ‘Autonomy Perception Scale’ scores and the GPAs of the learners. In line with the findings, suggestions have been made to solve the problem.

Özet İngilizce :

Bu durum çalışmasında; 1) Ankarada bir Özel Üniversitede İngilizce Hazırlık eğitiminin öğrenci gereksinimlerine ne ölçüde uygun olduğu, 2) öğrenen özerkliğini geliştirmeye yönelik öğrenci merkezli etkinliklere ne ölçüde yer verildiği, 3) öğrencilerin İngilizce öğrenme konusunda özerklik becerileri algılarının ne olduğu ve 4) öğrencilerin İngilizce öğrenme özerkliği becerileri algılarının akademik başarıları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışma 2009–2010 akademik yılı güz döneminde uygulanmıştır. Çalışmanın katılımcıları 173 İngilizce hazırlık eğitimi öğrencisidir. Çeşitleme yoluyla araştırma desenini güçlendirmek amacıyla nitel ve nicel veri toplama araçları bir arada kullanılmıştır. Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitiminin gereksinimlerine uygunluğu konusundaki görüşlerini belirlemek amacıyla bir ‘Öğrenme Gereksinimleri Ölçeği” geliştirilmiştir. Aynı amaçla geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla ölçek ile toplanan veriler güçlendirilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin İngilizce öğrenmeye ilişkin özerklik becerileri algılarını ölçmek amacıyla ‘Özerklik Algı Ölçeği’ geliştirilmiştir. Gözlem ile toplanan nitel verilerle ‘Özerklik Algı Ölçeği’ile elde edilen veriler desteklenmeye çalışılmıştır. Araştırma bulguları; 1) öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin İngilizce eğitim programının gereksinimlerini uygun bulduğunu, 2) öğrencilerin gereksinimleri konusundaki algılarının mezun oldukları okullara göre farklılık gösterdiğini, 3) eğitim sürecinde öğrenci merkezli öğrenme etkinliklerinin etkili kullanılmadığını, 4) öğrenme süreçlerinde sorumluluk alma konusundaki özerklik algılarının yetersiz olduğunu, 5) öğrencilerin İngilizce akademik başarıları ile özerklik algıları arasında ilişki bulunmadığını göstermektedir. Bulgular doğrultusunda sorunun çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :