Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2012 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Developing the inventory of cultural components to assess perception in language learning

Yazar kurumları :
Canakkale Onsekiz Mart University, Department of Foreign Languages Education1
Görüntülenme :
596
DOI :
Özet Türkçe :

As culture and language learning are regarded as inseparable, language teaching classes are expected to cover some elements of cultural values. The present study aims to deal with the components of culture by explaining the construction of the Inventory of Cultural Components which was developed by the researcher. The initial version of the 5-scale Likert type inventory which constituted of 58 items was administered to a number of 580 participants at the departments of English Language Teaching and Turkish Language Teaching during the spring term of 2011-2012 academic year. Reduction and categorization of the items were provided by factor analysis and reliability of the scale was calculated. The overall results indicated Cronbach's alpha reliability of .94 for the nine-component 45-itemed scale. Thus, researchers might benefit from the instrument to identify the cultural components being included in language teaching curriculum.

Özet İngilizce :

Kültür ve dil öğrenimi birbirinden ayrı düşünülemediği için, dil sınıflarının bazı kültürel değerleri içermesi beklenmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışma kültürün bileşenlerini incelemeyi amaçlamakta ve araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Kültürel Bileşenler Envanteri'nin yapılandırılma sürecini açıklamaktadır. Beş dereceli Likert tipi 58 maddeden oluşan envanterin ilk versiyonu İngiliz Dili Eğitimi ve Türk Dili Eğitimi Anabilim Dallarındaki toplam 580 öğrenciye 2011-2012 akademik yılının bahar yarı yılında uygulanmıştır. Faktör analiziyle söz konusu ölçekten bazı maddeler çıkarılmış, kalan maddeler gruplandırılmış ve sonrasında ölçek için güvenirlik analizleri yapılmıştır. Dokuz grupta toplam 45 maddeye düşürülen ölçeğin yeni hali .94'lük Cronbach alfa güvenirlik değerine sahiptir. Böylelikle, söz konusu ölçek dil öğretim sınıflarında kültürel bileşenlerin ne denli müfredata yansıtılacağı konusunda çalışmalara yapmak isteyen araştırmacılara yararlı olabilecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :