Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Developing collocational competence through web based concordance activities

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kırıkkale University1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

The last decade has witnessed a strong impact of corpora and corpus linguistics on the methodology of language pedagogy. Corpora based language learning claims to provide a discovery based authentic learning environment. However, the research in corpora based language instruction (data-driven learning) is still in progress and needs more effort to draw promising implications for EFL / ESL settings. This quasi-experimental research, which is a comparison between two experimental conditions, was conducted to investigate the effects of data-driven learning (DDL) on EFL learners' achievement and retention of lexical competence comparing to dictionary use. Instruction was delivered to the participants of the study through a learning management system (Moodle). A collocation test was developed to gather data through ANCOVA and descriptive statistics. The results of the study revealed that pre and posttests did not show a significant difference between the two experimental groups. A later 'retention' test did show that the corpora-­‐based learning group had a higher level of retention. Some suggestions for further research were discussed based on the findings.

Özet İngilizce :

Geride bıraktığımız 10 yıllık süreçte, derlem dilbilimin dil eğitim yöntemleri üzerindeki güçlü etkisinin alan yazında yoğun olarak tartışıldığı gözlemlenmiştir. Derlemlere dayalı dil öğrenme yaklaşımları, keşfe dayalı ve özgün bir dil öğrenim ortamı sunabilme iddiası taşımaktadır. Bununla birlikte, derleme lere dayalı dil öğretim araştırmaları İngilizce'nin yabancı ve/veya ikinci dil olarak öğrenimi noktasında halen yeterli ve etkili çıkarımlar oluşturabilmiş değildir. İki deneysel koşulun karşılaştırıldığı bu çalışmada, İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin sözcüksel gelişimi üzerinde derleme dayalı dil öğretim tekniklerinin etkisi çevrimiçi sözlük kullanım yöntemi ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Öğrenme içeriğinin bütün katılımcılara Moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak sunulduğu çalışmada, veriler bir ilişkisel sözcük testi aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde Kovaryans ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, deney ve kontrol gruplarının ön ve son test uygulamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, uygulanan kalıcılık testi sonuçları, derleme dayalı dil öğretim etkinliklerinin kullanıldığı grubun daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Bulgular ve sonuçlar doğrultusunda geleceğe dönük bir takım araştırma önerilerinde bulunulmuştur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :