Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Descriptive versus dialogic reflection and positive versus negative stance in the reflective writing of turkish prospective english language teachers

Yazar kurumları :
Abant Izzet Baysal University, Department of Foreign Languages Education1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

While there is a wide body of research that reports the benefits of engaging prospective English Language teachers in reflection during the practicum courses of their teacher education, there are relatively few studies which describe the nature of prospective teachers written reflections on examples of their own teaching during campus-based methodology courses. However, it has been suggested that engaging prospective English Language teachers in reflective practice early on in their teacher education could be beneficial in helping them to develop their critical thinking skills and to make the most of their future teaching experiences. Thus, the current study was conducted to describe the individual reflective profiles emerging from the analysis of the written reflections of 28 Turkish prospective English Language teachers on a video-recorded microteaching experience carried out as part of a methodology course. A mixed method approach was adopted to this aim. First, qualitative analysis of the written reflections revealed reflective categories showing how the participants reflected on their teaching experience. Second, frequency analysis was used to reveal the distribution of these reflective categories for each participant. The data analysis showed that the individual participants displayed different patterns of reflection in terms of descriptive and dialogic reflection, and positive and negative stance.

Özet İngilizce :

Öğretmenlik Uygulaması derslerinde yansıtıcı düşünce ile yaklaşmanın İngilizce öğretmen adaylarına sağladığı faydalar pekçok çalışmanın konusu olmuştur. Ancak, üniversitedeki metodoloji derslerinde yazılan yansıtmalar üzerinde henüz çok fazla araştırma yapılmamıştır. Oysa İngilizce öğretmen adaylarının öğretmenlik eğitimlerinin ilk dönemlerinden başlayarak yansıtıcı düşünmeyi öğrenmeleri, eleştirel düşünce becerilerini geliştirebileceği çeşitli çalışmalarda rapor edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan bu çalışma ile, Türkiye'de öğretmenlik eğitimi alan 28 İngilizce öğretmen adayının, eğitimlerin üçüncü yılında aldıkları bir metodoloji dersinde yazdıkları yansıtmaların özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada, karmaşık araştırma yöntemi uygulanmıştır. İlk olarak, yazılı yansıtmaların nitel analizi yapılıp ortaya çıkan yansıtıcı temalar tespit edilmiş. İkinci olarak da yansıtıcı temaların her bir İngilizce öğretmen adayı için dağılımlarını gösterecek frekans analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, betimsel/analitik yansıtıcı düşünce ile pozitif/negatif bakış konularında her bir İngilizce öğretmen adayının farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :