Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2013 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dependent verbless clause: its structure, function and use

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Department of English, Faculty of Education, University of West Bohemia1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

The term "clause" is not only applied to structures which comply with formal prerequisites, containing a subject and a predicate conveyed by a finite verb, but also to such structures which are analysable into clause elements. The verbless clause is a structure containing no verb element at all (either finite or nonfinite), usually having a covert subject, but containing other expressions which can be identified as a part of predicate (subject complement or adverbial). The verbless subordinate clause is joined to its superordinate clause syndetically or asyndetically (a supplementive verbless clause), or by the prepositions with or without. As an optional clause element, it functions as an adverbial, expressing a range of semantic roles, usually suggested by the introductory conjunction, or as an "optional subject/object adjunct" (supplementive verbless clauses), conveying a twofold relationship: to the predication and, at the same time, to the subject or object of its superordinate clause. Considered one of the means of sentence condensation, it is mainly used in written language.

Özet İngilizce :

"Yantümce" terimi sadece bir özne ve bir yüklem içeren ve çekimli bir fiil tarafından aktarılan resmi ön koşullar ile bağdaşan yapılar için değil aynı zamanda da cümlenin ögelerine ayrılabilenler gibi yapılar için de kullanılabilir. Fiilsiz cümle, genellikle bir gizli öznesi olan ama yüklemin bir parçası olarak nitelendirilebilecek başka ifadeleri (tanımlama tümleci veya zarfı) içeren, fiil ögesini (çekimli veya çekimsiz) hiçbir biçimde içermeyen bir yapıdır. Fiilsiz yan cümle kendisinin üst cümlesine bağlantılı veya bağlantısız olarak (eklemeli fiilsiz bir cümle) veya ile veya sız/siz edatları ile eklenmektedir. Seçmeli bir cümle ögesi olarak, birçok anlamsal rolü ifade eden genellikle tanıtıcı bir bağlaç tarafından ileri sürülen bir zarf olarak veya üst cümlesinin yüklemine ve aynı zamanda da öznesine veya nesnesine iki katlı bir ilişkiyi ileten "seçmeli bir özne/nesne eki" olarak işlev yapmaktadır. Cümle kısaltma araçlarından birini hesaba katarak, o çoğunlukla yazılı dilde kullanılmaktadı

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :