Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2007 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Chaos/ complexity theory in second language acquisition

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Islamic Azad University of Tabriz - IRAN1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

System theory explores items in terms of their internal connectivities (interactions) and external relationships with their surroundings. It is argued that EFL research should be built on recent advances in scientific thinking and adopt systems theory for the purposes of investigating the English language classroom so that a more comprehensive picture of the factors involved in learning can be drawn. Unlike some traditional scientific approaches that analyze systems in isolation, chaos / complexity theory (C / CT) considers the synthesis of emerging wholes of their individual components. From unpredictable interactions larger structures emerge, taking on new forms. In this article, a brief look at chaos / complexity theory and its application on second language acquisition as a dynamic and complex process is evaluated. While doing that, Larsen-Freeman’s (1997) work is used as the main text for discussion.

Özet İngilizce :

Sistem kuramı, öğeleri hem kendi içinde hem de etrafında bulunan diğer ögeler ile olan ilişkisi bağlamında inceler ve açıklar. Alanda yapılan son çalışmalar, yabancı dil öğretiminin bilimsel gelişmeler ışığında şekillendirilmesinin ve sistemler kuramının da alana uyarlanmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Ancak böyle bir yol izlendiği takdirde öğrenme ile ilgili olan tüm ögelerin daha kapsamlı bir görüntüsü elde edilebilir. Sistem analizini değişkenleri göz ardı ederek yapan geleneksel yöntemlerin aksine, Kaos / Karmaşa Kuramı farklı bileşenlerden oluşan bütünselliği çalışır. Tahmini mümkün olmayan ögelerin bileşeninden daha büyük oluşumlar, farklı yapılar ortaya çıkar. Bu çalışmada kaos / karmaşa kuramı ve bu kuramın ikinci dil öğretimine uyarlanması ele alınmaktadır. Makalede, Larsen-Freeman’ın (1997) çalışması temel alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :