Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2011 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“but this is writing”: post-expansion in student-initiated

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Borough of Manhattan Community College1
Görüntülenme :
311
DOI :
Özet Türkçe :

Although conversation analysis (CA) began as a field focused on everyday talk-in-interaction, focus quickly extended to institutional talk (c.f., Drew & Heritage, 1992). Conversation-analytic research on classrooms has yielded an enormous base of knowledge about how the work of classrooms is done in and through language. Language classrooms have received a great deal of focus, with entire monographs dedicated to the subject (Markee, 2000; Seedhouse, 2004). Using conversation analysis to examine one type of sequence in classroom talk, this study focuses on the occurrence of post-expansion in student-initiated sequences. In these cases, the traditional three-part exchange is inverted; a student initiates a sequence, the teacher responds, and the student follows-up in the third turn in some way. In particular, both minimal and non-minimal post-expansions are examined not only in terms of their sequential placement, but also in terms of the interactional accomplishments of such turns. By detailing student use of post-expansion, this study demonstrates student use of power-moves in initiating sequences, role reversal, and student-created “wiggle room” (Erickson, 2004) – all of which suggest that the students are agents in their own learning.

Özet İngilizce :

Konuşma Çözümlemesi (KÇ) günlük iletişimdeki konuşmaya odaklanan bir alan olarak başlamış olsa da, bu ilgi hızlı bir şekilde kurumsal konuşmalara da yayıldı (c.f., Drew & Heritage, 1992). Sınıflara yönelik konuşma çözümlemesi araştırmaları sınıftaki çalışmaların dil aracılığıyla nasıl yapıldığına dair çok büyük bir bilgi birikimi sağlamıştır. Dil sınıfları tamamiyle konuya adanmış monograflar (Markee, 2000; Seedhouse, 2004) ile büyük bir ilgi odağı olmuşlardır. Konuşma Çözümlemesi kullanarak sınıf içi konuşmadaki ardışımın bir türünü inceleyen bu çalışma, öğrenci girişimli ardışımlardaki art-genişletme oluşumuna odaklanmaktadır. Bu durumlarda, geleneksel üç bölümlü değişim tersine çevirilmektedir; bir öğrenci ardışımı başlatır, öğretmen cevap verir, ve öğrenci üçüncü sırada bir şekilde bunu takip eder. Özellikle hem minimal hem de minimal olmayan art-genişletmeler sadece ardışıklıktaki yerleri bakımından değil, ayni zamanda bu tür sıralamalarin etkileşimsel tamamlanmaları bakımından da incelenmektedir. Öğrencinin art-genişletme kullanımını detaylı bir şekilde inceleyen bu çalışma, öğrencinin ardışımları başlatmadaki güç hamlelerini kullanımını, rol değişimlerini ve öğrenci tarafından oluşturulan “esneklik payını” (Erickson, 2004) sergilemektedir; ki bunların hepsi öğrencilerin kendi öğrenmelerinde etken olduklarını önermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :