Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2012 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Belief construction and development: two tales of non-native english speaking student teachers in a tesol programme

Yazarlar :
Li LI ,
Yazar kurumları :
Graduate School of Education, University of Exeter1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

This article explores the construction and development of two non-native English speaking student teachers' beliefs throughout a one-year teaching English to speakers of other languages programme in a university in the United Kingdom. The research used a qualitative case methodology to illuminate individuals' understanding and perceptions. The study employed three data collection instruments: semi-structured interviews, observation of micro-teaching sessions and student teachers' written reflections on their teaching. Data analysis focused on how beliefs developed within five dimensions of belief, namely, subject matter, learning, teaching, learners and the teacher. The study suggests that teacher education programmes shape and develop pre-service teachers' beliefs. A major contribution of this study is to argue that the development of student teachers ' beliefs mirrored identity shifts of NNS student teachers in the programme; a finding which has the potential to inform the future design of language teacher education programmes.

Özet İngilizce :

Bu makale bir Birleşik Krallık üniversitesindeki bir yıllık, diğer dilleri konuşanlara İngilizcenin öğretilmesi programı süresince İngilizceyi anadil olarak konuşmayan iki öğretmen adayı öğrencinin inanç oluşumlarını ve gelişimlerini incelemektedir. Bu araştırmada bireylerin anlayışlarını ve algılarını anlatmak için nitel bir vaka yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır: yarı yapılandırılmış görüşme, küçük ölçekli öğretimlerde yapılan gözlemler ve öğretmen öğrencilerin kendi öğretimleri ile ilgili yazılı düşünceleri. Veri çözümlemesi inançların konu, öğrenme, öğretme, öğrenenler ve öğretmen olarak adlandırılan beş inanç boyutu içinde nasıl geliştiğine odaklanmaktadır. Bu çalışma öğretmen eğitimi programlarının öğretmen adaylarının inançlarını geliştirdiğini ve şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Makalenin önemli bir katkısı öğretmen öğrencilerin inanç gelişimlerinin programdaki anadil olarak İngilizce konuşmayan öğretmen öğrencilerin kişilik kaymalarına ayna tuttuğunu tartışmasıdır, ki bu durum dil öğretmeni eğitim programlarının gelecekteki amaçlarını bilgilendirme potansiyeline sahip bir bulgudur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :