Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language)

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aural pragmatic comprehension

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Overall comprehension is closely related not only to the knowledge of words and syntax, but also the pragmatic concerns of the discourse. This study is an attempt to explore the basic constructs of aural pragmatic comprehension in second language (L2) learning. Taking pragmatic comprehension as the recognition of speech acts and conversational implicatures, this study compares pragmatic comprehension levels and the performances in oral and written production using a hierarchical regression analysis. The results indicate a significant relationship between writing performance and pragmatic comprehension (p<0.01) and a positive relationship, though not statistically significant, between oral performance and aural pragmatic comprehension, all of which propose an intimate link between linguistic production and pragmatic gain. Additionally, writing appears to be a source of both bottom-up and top down processing that indicates interactive processing of comprehension.

Özet İngilizce :

Tümüyle anlama, sadece sözcük bilgisi ya da sözdizimi ile değil, dilin edimsel yönü ile de yakından ilgilidir. Bu çalışma, ikinci dil öğreniminde edimsel anlamanın temellerini araştırmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada, edimsel anlama, sözeylem ve konuşmada sezdirimlerin anlaşılması olarak ele alınmış, edimsel anlama ile yazma ve konuşma edimleri arasındaki ilişki aşamalı regresyon çözümlemesi ile araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları yazma edimi ve edimsel anlama arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.01) ve konuşma edimi ve işitsel edimsel anlama arasında ise olumlu fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki göstermiştir. Bu durum dilsel üretim ve edimsel kazanç arasında sıkı bir ilişkiyi önermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :