Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yüksek öğretimde hizmet kalitesi unsurları ve bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada temel olarak kalite kavramı incelenmiş, Owlia ve Aspinwall (1996) tarafından belirlenen yüksek öğretimde hizmet kalitesi unsurları için, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde bir anket uygulaması yapılmıştır. Eğitim hizmetinin temel müşterilerinden birisi öğrencilerdir. Öğrencilere yönelik olarak uygulanan ankette, yüksek öğretim hizmet kalitesi unsurları için önem ve fakülte durum değerlendirmeleri yapılması istenmiştir. Anket sonuçları, belirtilen kalite unsurlarının yüksek öğretim kalitesini açıklamada yeterliliğini ölçmek ve bu kalite unsurları açısından G.Ü, İ.İ.B.F.'ye ilişkin durum değerlendirmelerini yapmak üzere SPSS paket programıyla incelenmiştir. Belirtilen kalite unsurlarının tümü öğrenciler tarafından önemli olarak değerlendirilmiştir. G.Ü, İ.İ.B.F.'ye ilişkin durum değerlendirmelerinde genel olarak fakülte, yeterlilik açısından iyi, tutum açısından yetersiz diğer kalite unsurları için ise normal olarak değerlendirilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, genel bir sınıflandırma için kalite özelliklerinin ve bunların gruplandırılmasının yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

Özet İngilizce :

In this study, quality concept basically investigated and a questionnarie on higher education service quality dimensions defined by Owlia and Aspinwall applied in Faculty of Economic and Administrative Sciences of Gazi University. A basic customer of education is student. In applied questionnerie, importance and situation evaluation wanted from students. Results analized by SPSS package programme to measure clarify sufficiency of stated quality dimensions of higher education quality, and to perform situation evaluation. All of the qualty dimensions evaluated as important by students. In situation evaluation of G.U, F.E.A.S., faculty evaluated as good on competence, insufficent on attitude and normal for other quality dimensions. According to factor analysis results, for a general classification, quality features and groupping of them must review.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :