Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yönetim-yurttaş ilişkileri bağlamında yurttaşların yerel yönetime katılımı ve niğde ili uygulaması

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Yönetim yurttaş arasındaki etkileşimin bir ifadesi olan yönetime katılma, kendini mekan ve nitelik açısından farklı şekillerde gösterebilir. Ancak katılımın boyutu ve derecesi ne kadar farklılık gösterse de, yine de bir yerde katılımın olduğundan söz edebilmek için katılımın olmazsa olmaz diyebileceğimiz kimi ölçütlerinin belirlenmiş olması gerekir. Aksi halde o yerde katılım olup-olmadığı konusunda ya da katılımın derecesi konusunda her hangi bir fikir yürütmek olanaksızdır. Yönetime katılmanın farklı bir boyutunu oluşturan yerel yönetime katılma, demokratik toplumlarda her geçen gün giderek daha fazla öne çıkmaktadır. Bu çalışmada katılımın temel unsurları ve destekleyici nitelikteki unsurları dikkate alınarak, hazırlanan anket çalışması ile Niğde İl Merkezinde yurttaşların yerel yönetime katılma konusunda eğilimleri saptanmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Participation to administration, which is the result of mutual influences between citizens and administration, can be different from one place to another. Despite the fact that we may observe differences in degree of participation to administration, certain criterions should be identified to talk about the participation to administration. Otherwise, it may not possible to claim the existence / absence or the degree of the participation to administration. Participation to local administration which is an important part of participation to administration is gaining importance in democratic societies day by day. In this study, Citizens' tendencies to participate to the local administration in the city of Niğde by undertaking a questionnaire survey which is designed by taking into the main criteria of the participation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :